Đại học Đồng Nai tuyển sinh liên thông năm 2016

Trường Đại học Đồng Nai thông báo về chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh liên thông đại học tại các địa phương trong Tỉnh năm 2016 như sau:

1. Ngành đào tạo:

1.1. Chỉ tiêu các ngành do Trường Đại học Đồng Nai đào tạo:

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu trên mỗi địa phương

Tổng

Biên Hòa, Long Khánh

Mỗi huyện

1

Sư phạm Toán

7

4

50

2

Sư phạm Vật lý

7

4

50

3

Sư phạm Hóa học

7

4

50

4

Sư phạm Sinh học

7

4

50

5

Su phạm Ngữ văn

7

4

50

6

Sư phạm Lịch sử

7

4

50

7

Sư phạm Tiếng Anh

7

4

50

8

Giáo dục Mầm non

12

8

100

9

Giáo dục Tiểu học

12

8

100

10

Ngôn ngữ Anh

7

4

50

11

Kế toán

7

4

50

Tổng:

174

108

650

1.2. Chi tiêu các ngành do Trường Đại học Đồng Nai liên kết đào tạo:

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu trên mỗi địa phương

Đơn vị liên kêt

Biên Hòa. Long Khánh

Mỗi huyện

Tổng

1

Su phạm Tin học

7

4

50

Trường Đại học 


2

Sư phạm Địa lý

7

4

50

Sư phạm Huê

3

Giáo dục công dân

7 '

4

50

Trườns Đại học Sư phạm Hà Nội

4

Giáo dục Mỹ thuật

7

4

50

5

Giáo dục Âm nhạc

7

4

50

Tổng:

250

 

2.Điều kiện dự thi:

Tất cà đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đều đuợc dự thi liên thông đại học. Trong đó, những người tốt nghiệp cao đẳng từ 36 tháng trở lên kể từ ngày tốt nghiệp thi 3 môn: cơ bản, cơ sở và chuyên ngành; những người tôt nghiệp dưới 36 tháng thi các môn văn hóa (theo khối thi vào đại học của ngành sẽ theo học).

3. Thời gian tuyển sinh, đào tạo:

- Đợt 1: tháng 2 năm2016; Đợt2: tháng4năm 2016.

- Thời gian đào tạo: 2 năm. Thòi gian học: Đợt 1 : học vào thứ 7, CN hàng tuần và học vào các tháng hè; Đợt 2: học vào các tháng hè (theo lịch nghỉ hè của Sở Giáo dục & Đào tạo).

4. Hồ sơ đăng ki dự thi: Phát hành tù ngày ra thông báo tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

5. Học phí và lệ phí thi tuyển:

Học phí thu theo time học kì (có thông báo chi tiết khí nhập học). Lệ phí ôn, thi tuyển sinh: liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

6. Thời gian ôn tập:

Ôn vào các ngày 15,21,22/5/2015.

7. Ngày thi tuyển:

Ngày 28,29/5/2016.

Kế hoạch điều chỉnh (nếu có) sẽ được đăng tải tại website của Phòng Đào tạo: daotao.dnpu.edu. vn

* Ngoài hình thức liên thông đại học từ cao đẳng, Trường có tổ chức đào tạo cao đẳng VLVH ngành GD tiểu học (3 năm), cử nhân văn bằng 2 ngành Tiếng Anh, Kế toán (2 năm đến 2,5 năm) (chi tiêt xem trên website của Trường hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo).

Theo thethaohangngay

2 bình luận: Đại học Đồng Nai tuyển sinh liên thông năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247