Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học 2016

Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2016 với tổng chỉ tiêu là 380 chỉ tiêu cụ thể như sau:

Năm 2016, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 09 chuyên ngành thạc sĩ (dự kiến 350 chỉ tiêu), 03 chuyên ngành tiến sĩ (dự kiến 30 chỉ tiêu) với 2 đợt thi tuyển sinh như sau:

TT

Tên ngành / chuyên ngành

Mã số

I

Bậc Thạc sĩ

 

1

Quản lý giáo dục

60 14 01 14

2

LL&PPDH bộ môn Toán

60 14 01 11

3

LL&PPDH bộ môn Vật lý

60 14 01 11

4

LL&PPDH bộ môn Hóa học

60 14 01 11

5

LL&PPDH bộ môn Sinh học

60 14 01 11

6

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

60 14 01 11

7

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

60 14 01 11

8

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Thí điểm

9

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

60 14 01 20

II

Bậc Tiến sĩ

 

1

Quản lí giáo dục

62 14 01 14

2

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

62 14 01 20

3

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Thí điểm

Đợt 1. Thi tuyển vào các ngày 23 và 24/4/2016; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 25/04 đến 9/05/2016.

Đợt 2. Thi tuyển vào các ngày 10 và 11/09/2016; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 12/09 đến 26/09/2016.

2. Thời gian đào tạo

- Thạc sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn là 2 năm;

- Tiến sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm.

3. Đối tượng và điều kiện dự thi, danh mục các học phần bổ sung kiến thức 

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

5. Môn thi tuyển

5.1. Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ

Các môn thi tuyển sinh thạc sĩ gồm: môn thi ngoại ngữ, môn thi cơ bản và môn thi cơ sở.

- Môn ngoại ngữ: thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

- Môn thi cơ bản và môn thi cơ sở, cụ thể như sau:

STT

Chuyên ngành

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1

LL&PPDH bộ môn Toán

Đánh giá

năng lực

(Khối ngành

Khoa học

Tự nhiên)

Lý luận dạy học

2

LL&PPDH bộ môn Vật lý

3

LL&PPDH bộ môn Hóa học

4

LL&PPDH bộ môn Sinh học

5

Đo lường và đánh giá trong GD

Giáo dục học

6

Quản lý giáo dục

Đánh giá

năng lực

(Khối ngành

Khoa học

Xã hội và

Nhân văn)

Giáo dục học

7

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

Lý luận dạy học

8

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

9

Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và vị thành niên

Tâm lý học

phát triển

Các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ

5. 2. Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ

5.2.1. Chuyên ngành Quản lý giáo dục và chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Đối tượng từ Thạc sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn.

- Đối tượng từ Cử nhân (chỉ áp dụng đối với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ Quản lý giáo dục): Kết hợp thi tuyển và đánh giá hồ sơ chuyên môn.

   Môn thi:        + Môn cơ bản: Đánh giá năng lực; + Môn cơ sở: Giáo dục học.

5. 2. 2Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và vị thành niên

- Đối tượng từ Thạc sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn.

- Đối tượng từ Cử nhân: Kết hợp thi tuyển và đánh giá hồ sơ chuyên môn.

+ Môn cơ bản: Đánh giá năng lực

+ Môn cơ sở: Tâm lý học phát triển

+ Xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

5.3. Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyển: Người dự tuyển (kể cả các chuyển tiếp sinh) phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây trước khi dự tuyển:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày 31/03/2016 (đối với thí sinh dự tuyển đợt 1), đến ngày 20/08/2016 (đối với thí sinh dự tuyển đợt 2), được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 2 và Phụ lục 3). Các chứng chỉ ngoại ngữ do các tổ chức nước ngoài cấp của thí sinh sẽ được Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thẩm định tính xác thực của chứng chỉ trước khi công nhận tương đương;

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.

6. Hồ sơ dự thi

6.1. Đối với tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ

- Phiếu đăng ký dự thi của cơ sở đào tạo (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;

- Bản sao có công chứng Giấy xác nhận văn bằng (đối với bằng đại học do nước ngoài cấp) của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người dự thi cư trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Công văn giới thiệu đi dự thi (nếu có) và xác nhận thâm niên công tác của Thủ trưởng cơ quan quản lý (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có thời hạn theo quy định tuyển sinh);

- Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Minh chứng được miễn thi môn ngoại ngữ (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- 04 phong bì có dán tem ghi địa chỉ của người dự thi;

- 02 ảnh 3 x 4 cm có ghi rõ họ và tên ngày tháng năm sinh và nơi sinh (tỉnh/thành phố) ở phía sau ảnh. Không nhận ảnh cỡ khác.

6.2. Đối với tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu.

- Bản sao công chứng bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ; bằng đại học và bảng điểm đại học;

- Bản sao có công chứng Giấy xác nhận văn bằng (đối với bằng đại học, bằng thạc sĩ do nước ngoài cấp) của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Minh chứng về trình độ ngoại ngữ;

 - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi người dự thi cư trúcó dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Công văn giới thiệu đi dự thi (nếu có) và xác nhận thâm niên công tác của Thủ trưởng cơ quan (theo mẫu).

- Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có thời hạn theo quy định tuyển sinh);

- Bản sao, chụp các bài báo khoa học đã công bố có nội dung phù hợp với chuyên ngành dự thi;

- Bài luận về dự định nghiên cứu của người dự thi nghiên cứu sinh: Cần trình bày rõ ràng về lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn đơn vị đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; giá trị khoa học và thực tiễn của vấn đề hoặc lĩnh vực nghiên cứu thông qua sự phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo, sự rõ ràng của mục tiêu nghiên cứu, triển vọng ứng dụng của kết quả nghiên cứu. Bài luận cũng cần nêu những kinh nghiệm, hiểu biết, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu.

 - 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học nhận sẽ làm cán bộ hướng dẫn luận án; trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về phẩm chất, năng lực nghiên cứu khoa học của thí sinh dự tuyển;

- Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

 -  04 phong bì có dán tem ghi địa chỉ của người dự thi;

7. Lệ phí thi

7.1. Đối với tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ

- Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi: 60.000 đ/thí sinh.

-Lệ phí dự thi: 360.000 đ/thí sinh (Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ nộp 310.000 đ/thí sinh).

Các lệ phí này nộp cùng hồ sơ.

7.2. Đối với tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ

- Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi:  60.000đ/thí sinh.

- Lệ phí dự thi 200.000đ/ thí sinh thi từ thạc sĩ, 440.000đ/thí sinh thi từ cử nhân.

Các lệ phí này nộp cùng hồ sơ.

8. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ

- Đợt 1: từ ngày 01/3/2016 đến 25/03/2016.

- Đợt 2 : từ ngày 18/7/2016 đến 15/8/2016.

Không phát hành và nhận hồ sơ vào các ngày nghỉ.

9. Nơi phát hành và nhận hồ sơ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Địa chỉ : Phòng 101, Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0437.547.969.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo, hoặc xem trên website của Trường: http://www.education.vnu.edu.vn.

10. Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo kết quả thi cho các thí sinh dự thi trước ngày 13/05/2016 (đợt 1) và trước ngày 30/09/2016 (đợt 2).

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, HĐTS SĐH của  Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh dự thi.

12. Thời gian nhập học (dự kiến):

- Đợt 1: tháng 7 năm 2016;

- Đợt 2: tháng 12 năm 2016.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247