Đại học giao thông vận tải cơ sở II công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Ngày 15/9, Đại học giao thông vận tải cơ sở II đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Theo đó, điểm chuẩn NV2 cao nhất là 16,5 điểm.

Điểm chuẩn NV2 Đại học giao thông vận tải sơ sở II năm 2014

Cụ thể, chỉ tiêu các ngành như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành/ chuyên ngành

Điểm chuẩn NV2

Chỉ tiêu

1

D310101

Ngành kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế bưu chính viễn thông

15,0

27

2

D340301

Ngành kế toán

Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp

16,5

47

3

D840101

Ngành khai thác vận tải

Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị

16,5

30

Nguồn: Đại học giao thông vận tải cơ sở II

Viết bình luận: Đại học giao thông vận tải cơ sở II công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!