Đại học Giao thông vận tải TPHCM tuyển sinh thạc sĩ 2015 lần 2

Trường Đại học Giao thông vận tái thành phố Hô Chí Minh - Viện đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung sau đại học đợt 2 năm 2015 như sau:

DANH MỤC CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

-  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Giáo dục chính quy.

TRÌNH Độ ĐÀO TẠO: Thạc sĩ kỹ thuật.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1.5 năm

ĐIỀU KIỆN Dự TUYỂN: Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ có các điều kiện sau đây:

1. Về văn bằng: Có văn bằng tốt nghiệp kỹ sư hoặc cừ nhân.

1.1 Ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học

Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật xây dựng công trinh dân dụng và công nghiệp phải tốt nghiệp một trong cách ngành sau:

Đối tượng không phái học chuyên đổi

-  Kỹ thuật công trình xây dựng Đối tưọng phài học chuyền đồi

-  Kỹ thuật công trình biển (*).

-  Kỹ thuật xây đựng công trình giao thông (*).

-  Kỹ thuật xây đựng (*).

-  Địa thuật xây dựng (*).

1.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: Không phân biệt.

2. Về thâm niên công tác:

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ki dự thi được dự thi ngay sau khi tôt nghiệp.

Những đối tượng còn lại phái có ít nhất một nãm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên naảnh dăng ký dự thi, kê từ ngày có quyết định công nhận tôt nehiệp đại học đên ngày nộp Hô sơ dự thi.

3. Về sức khòe: Có đủ sức khỏe để học tập

Về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đù, đúna thời hạn theo quỵ định cùa trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

MÔN THI: Thí sinh sẽ thi 03 môn: Toán cao cấp, Sức bền vật liệu và Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

ĐỚI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

1. Đối tượng ưu tiên:

Người có thài gian công tác hai năm liên tục trờ lên (tinh đến ngày nộp Ho sơ đăne ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ờ các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hường chính sách như thương binh;

Con liệt sĩ;

Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

Nguời dân tộc thiểu số ớ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Con nạn nhân chất độc màu da cam.

Các đối tượng được ưu tiên tại mục (a) trên đày phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

Chính sách ưu tiên:

Nguời dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

Nguời thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chi được hưởng che độ uu tiên của một đối tượng.

HỒ SƠ DỰ THI

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

a)  Đơn xin dự thi (mẫu) (*);

b)  Sơ yểu lý lịch có xác nhận cùa chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (mẫu) (*);

c)   Bàn sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học (thí sinh tốt nghiệp hệ chuyên tu, thì phải nộp kèm 1 bản sao Bằng cao đẳng, tốt nghiệp hệ văn bằng 2 thi phải nộp một bản sao Băng 1) (*);

d)  Bảng điềm(*);

e)  Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác;

f)  Giấy khám sức khỏe (dưới sáu thángX*);

g)  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên;

h)  2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)(*);

i)  3 phong bì (có dán tem) ghi sẵn địa chi liên lạc(*).

Phái và nhận Hồ Sơ: Trường đại học Giao thông vận tài thành phố Hồ Chí Minh phát và nhận hồ sơ dự thi cao học năm 2015 kể từ ngày thông báo. Giấy báo dự thi sẽ gửi cho thí sinh 2 tuần tnrớc khi thi.

Lưu ý:

-     Đối với những đối tượng dự thi tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phài nộp Hồ sơ và đăng ký học chuyên đổi trước ngày 30/10/2015.

-     Đối với những đối tượng dự thi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuvên ngành đăng ký dự thi phải nộp Hồ sơ trước ngày 06/11/2015.

-     Nhà trường chi nhận những Hồ sơ có đù các mục đuợc đánh dấu (*), không tiếp nhận giải quyết các thaỵ đổi, bổ sung về văn bằng, báng điểm, đối tuợng ưu tiên;... không hoàn trả hô sơ dự thi.sau khi nộp.

THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ Dự THI:

1. Lệ phí: - Lệ phí đăng ký dự thi: 60,000đ.

-  Lệ phí thi: 120,000 đ/môn (nộp cùng Hồ sơ dự thi).

2. Ngày thi dự kiến : 05-06/12/2015.

KẾ HOẠCH ÔN TẬP

Nhà trường tỗ chức lớp ôn tập cho tất cả các môn thi dự kiến khóa học bắt đầu từ: 02/10/2015

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện đào tạo Sau đại học, trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Địa chì: số 2, đường D3, phường 25, quận Binh Thạnh, TPHCM. Điện thoại: 08.35125827

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Giao thông vận tải TPHCM tuyển sinh thạc sĩ 2015 lần 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247