Đại học Kinh tế Đà Nẵng công bố phương án tuyển sinh 2017 - Chính thức

ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển đại học năm 2017

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Ký hiệu: DDQ

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiêp THPT

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển ưu tiên theo trình tự:

a) Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Số lượng môn xét tuyển là 3 môn. Các tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:

Nhóm 1

+ Gồm các ngành tuyển sinh: (1) Hệ thống thông tin quản lý, (2) Kế toán, (3) Kiểm toán, (4) Kinh doanh quốc tế, (5) Kinh doanh thương mại, (6) Kinh tế, (7) Marketing, (8) Quản trị kinh doanh, (9) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (10) Quản trị khách sạn, (11) Quản trị nhân lực, (12) Tài chính - Ngân hàng, (13) Thống kê.

+ Mã tổ hợp môn: A00, A01, D01 và D90.

Nhóm 2

+ Gồm các ngành tuyển sinh: (1) Quản lý nhà nước, (2) Luật, (3) Luật kinh tế.

+ Mã tổ hợp môn: A00, A01, D01 và D96.

Xét trúng tuyển theo ngành dựa trên chỉ tiêu đào tạo của từng ngành đã được công bố và điểm xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển của thí sinh được xác định như sau:

Điểm xét tuyển vào ngành = Tổng điểm 3 môn xét tuyển (không nhân hệ số) + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT

Sau khi trúng tuyển vào ngành, sinh viên được lựa chọn và đăng ký theo học ở bất kỳ chuyên ngành thuộc ngành đã đăng ký 

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52310101 Kinh tế 205 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2 52310205 Quản lý nhà nước 85 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 
3 52340101 Quản trị kinh doanh 360 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
4 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 195 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
5 52340107 Quản trị khách sạn 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
6 52340115 Marketing 130 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
7 52340120 Kinh doanh quốc tế 200 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
8 52340121 Kinh doanh thương mại 125 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
9 52340201 Tài chính – Ngân hàng 295 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
10 52340301 Kế toán 270 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
11 52340302 Kiểm toán 165 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
12 52340404 Quản trị nhân lực 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
13 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 170 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
14 52380101 Luật 75 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 
15 52380107 Luật kinh tế 125 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 
16 52460201 Thống kê 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Kinh tế Đà Nẵng công bố phương án tuyển sinh 2017 - Chính thức

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!