Đại học kinh tế - Đại học Huế công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Cùng với các trường thành viên, Đại học kinh tế - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Theo đó điểm chuẩn NV2 cao nhất là 18 điểm.

Điểm chuẩn NV2 Đại học kinh tế - Đại học Huế năm 2014

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành như sau:

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm nguyện vọng

1

D340201

Tài chính – Ngân hàng

A, A1, D1, D2, D3, D4

18,0

2

D620114

Kinh doanh nông nghiệp

A, A1, D1, D2, D3, D4

16,5

3

D620115

Kinh tế nông nghiệp

A, A1, D1, D2, D3, D4

17,0

Nguồn: Đại học kinh tế - Đại học Huế 

Viết bình luận: Đại học kinh tế - Đại học Huế công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!