Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA 2015

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5, năm 2015. Cụ thể như sau:

Một số cột mốc thời gian cần lưu ý:

 

 

* Giới thiệu nội dung thi tuyển

Nhà trường tổ chức giới thiệu nội dung, phương pháp thi tuyển và phát tài liệu hướng dẫn ôn thi. Thời gian dự kiến ngày 17/10/2015. Lịch cụ thể sẽ được công bố trên website của Viện Đào tạo Sau đại học.

* Phát hành và nhận hồ sơ

-         Thời gian phát hành hồ sơ:         từ ngày 24/9/2015

-         Thời gian nhận hồ sơ:    từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2015.

-         Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD

* Học bổ sung kiến thức

-         Đăng ký học bổ sung kiến thức:  từ ngày 20/10 đến ngày 28/10/2015

-         Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 31/10/2015

(lịch học cụ thể sẽ công bố trên website)

* Thời gian thi tuyển (dự kiến):         12, 13/12/2015

        * Thời gian khai giảng dự kiến:         tháng 01/2016

* Hồ sơ dự tuyển

Một số cột mốc thời gian cần lưu ý:

 

 

* Giới thiệu nội dung thi tuyển

Nhà trường tổ chức giới thiệu nội dung, phương pháp thi tuyển và phát tài liệu hướng dẫn ôn thi. Thời gian dự kiến ngày 17/10/2015. Lịch cụ thể sẽ được công bố trên website của Viện Đào tạo Sau đại học.

* Phát hành và nhận hồ sơ

-         Thời gian phát hành hồ sơ:         từ ngày 24/9/2015

-         Thời gian nhận hồ sơ:    từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2015.

-         Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD

* Học bổ sung kiến thức

-         Đăng ký học bổ sung kiến thức:  từ ngày 20/10 đến ngày 28/10/2015

-         Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 31/10/2015

(lịch học cụ thể sẽ công bố trên website)

* Thời gian thi tuyển (dự kiến):         12, 13/12/2015

        * Thời gian khai giảng dự kiến:         tháng 01/2016

Xem chi tiết tại đây

 

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247