Đại học Mỏ - Địa Chất tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016 với số lượng 360 học viên cao học và 28 nghiên cứu sinh (gồm cả đào tạo theo Đề án 911) các ngành, chuyên ngành kèm theo chỉ tiêu dự kiến như sau:

1. TUYỂN SINH CAO HỌC (ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ)

1.1. Các ngành, chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến

Số TT

Ngành đào tạo

Các ngành, chuyên ngành gần có thể học bổ sung kiến thức để dự thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật địa chất

- Địa chất khoáng sản và thăm dò

- Địa chất thủy văn

- Địa chất công trình

- Địa chất học

- Khoáng vật học và địa hóa học

- Kỹ thuật địa vật lý (có thể học chuyên ngành Địa chất khoáng sản và thăm dò, Địa chất học)

- Địa chất dầu khí

- Các chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng công trình và công nghiệp,…của một số trường đại học khác có thể học bổ sung kiến thức để học chuyên ngành Địa chất công trình.

 

 

 

 

 

 

80

2

Địa chất học

- Kỹ thuật địa chất

- Kỹ thuật địa vật lý

10

3

Khoáng vật học và địa hóa học

- Kỹ thuật địa chất

- Địa chất học

10

4

Khai thác mỏ

 

80

5

Kỹ thuật tuyển khoáng

 

15

6

Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật điện tử, viễn thông

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

15

7

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Kỹ thuật điện tử

- Kỹ thuật điện tử, viễn thông

10

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

- Kỹ thuật cơ khí của các trường đại học khác

10

9

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

- Kỹ thuật xây dựng của các trường đại học khác

20

10

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

- Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

60

11

Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

 

15

12

Kỹ thuật địa vật lý

- Kỹ thuật địa chất (chuyên ngành Địa chất khoáng sản và thăm dò, Địa chất dầu khí)

- Địa chất học

 

10

13

Kỹ thuật dầu khí

 

15

14

Kỹ thuật hóa học

- Kỹ thuật hóa học của các trường đại học khác

10

1.2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

1.3. Điều kiện văn bằng để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi;  

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải học bổ sung kiến thức (kết thúc trước ngày 31 tháng 7 năm 2016);

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi đạt loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, đạt loại trung bình khá trở xuống phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc.

1.4. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

1.5. Các môn thi tuyển: Toán cao cấp, Tiếng anh, môn Cơ sở.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau được miễn thi môn Tiếng anh:

a) Chứng chỉ Tiếng anh tương đương trình độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung Châu Âu chung trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự thi, bao gồm:

- Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do British Council, IDP Australia vàUniversityofCambridgecấp;

- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;

- Các chứng chỉ Tiếng anh khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 nêu trong Phụ lục III của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT;

- Chứng chỉ Tiếng anh tương đương trình độ B1 theo Khung Châu Âu chung về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp;

b) Bằng tốt nghiệp đại học được đào tạo ở nước ngoài bằng Tiếng anh; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ (Tiếng anh).

1.6. Hồ sơ dự thi: Đơn xin dự thi; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; 3 ảnh cỡ 3x4 và 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

2. TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH (ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ)

2.1. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến

TT

Tên ngành

Chỉ tiêu dự kiến

1

Kỹ thuật địa chất

4

2

Địa chất học

2

3

Khoáng vật học và địa hóa học

1

4

Kỹ thuật dầu khí

2

5

Kỹ thuật địa vật lý

2

6

Kỹ thuật cơ khí động lực

1

7

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

3

8

Khai thác mỏ

4

9

Kỹ thuật điện

1

10

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

1

11

Quản lý kinh tế

3

12

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1

13

Kỹ thuật tuyển khoáng

3

2.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.3. Điều kiện dự tuyển:

* Có bằng thạc sĩ phù hợp ngành đăng ký dự tuyển, có ít nhất 1 bài báo công bố trong tạp chí khoa học theo hướng nghiên cứu của đề tài; hoặc bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển, đã có ít nhất 2 bài báo công bố trong tạp chí khoa học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, thí sinh cần có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi, riêng thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có thể tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

* Có bài luận về dự định nghiên cứu.

* Có 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành; hoặc 1 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành và 1 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh (mẫu bài luận và thư giới thiệu lấy trên Website của Trường Đại học Mỏ - Địa chất: www.humg.edu.vn/Đào tạo/Đào tạo sau đại học).

* Trình độ ngoại ngữ: Thí sinh phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:

a) Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung Châu Âu chung trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, bao gồm:

- Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do British Council, IDP Australia vàUniversityofCambridgecấp;

- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;

- Các chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 nêu trong Phụ lục III của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT;

- Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 theo Khung Châu Âu chung về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

* Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

2.4. Thời gian đào tạo: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

        Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, nghiên cứu sinh phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài luận án.

2.5. Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin dự tuyển; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cao học và bảng điểm; Chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ; Bản khai các công trình khoa học cùng bản sao các công trình đó; Bài luận về dự định nghiên cứu; Hai thư giới thiệu dự tuyển; Công văn cử đi thi của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; 03 ảnh cỡ 3x4 và 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định) có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 05/7/2016.

Thời gian thi tuyển và xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ được thông báo đến thí sinh trong quá trình nhận hồ sơ.

Mọi thủ tục chi tiết xem trên Website của Trường Đại học Mỏ - Địa chất hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, điện thoại: 04.38386438;  

fax: 04.37525336.

 Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Mỏ - Địa Chất tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247