Đại học Mở Hà Nội xét tuyển 200 chỉ tiêu nguyện vọng 2 năm 2014

Trường ĐH Mở Hà Nội công bố xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014 với tổng 200 chỉ tiêu.

200 chỉ tiêu xét tuyển NV2 Đại học Mở Hà Nội năm 2014

STT Ngành (Chuyên Ngành) Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm sàn nộp hồ sơ
1 Công nghệ KT Điện tử, truyền thông D510302 50 A 14.5
A1 15,0
2 Công nghệ sinh học D420201 50 B 16.5
3 QTKD (Quản trị du lịch, khách sạn) D340101 60 A 15,0
D1 19,5
4 QTKD (Hướng dẫn du lịch) D340101 40 A 15,0
D1 19

Ghi chú:

-   Mức điểm trên là điểm hệ số 1 của Học sinh phổ thòng ở Khu vực 3, các khu vực và đối tượng ưu tiên khác tương ứng giảm 0.5 và 1.0 điểm.

-    Mọi thí sinh đã dự thi đại học theo để thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014, cùng khối thi với ngành muốn xét tuyển, có kết quả thi (tính cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) bằng hoặc lớn hơn Mức 2 trong các múc điểm xét tuyển cơ bản vào đại học năm 2014, không có môn nào bị điểm (0) và từ mức Điêin sản nộp hô sơ trờ lên đêu được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

*  Phương thức xét tuyển : Căn cứ điểm thi (tính cà ưu tiên khu vực, đổi tượng) nhà trường sẽ xét tuyển lấy đủ chi tiêu theo điểm từ cao xuong thấp.

* Hình thức và thời hạn nhận hồ sơ:

+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

Bản gốc Giấy chứng nhận két quả thi Đại học năm 2014 đã ghi đầy đủ thông tin.

Phong bì dán sẵn tem, ghi đầy đủ địa chi và điện thoại của người nhận.

Lệ phí xét tuyển : 30.000 đồng/hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực Tiếp tại Viện Đại học Mờ Hà Nội; Thời hạn tính theo dấu bưu điện từ 05/09/2014 đến 17h ngày 24/9/2014.

+ Thủ tục rút hồ sơ: Thí sinh được rút hồ sơ đãng ký xét tuyển nhưng lệ phí xét tuyển đâ nộp không được hoàn lại. Thi sinh có thể trực tiếp đến viện Đại học Mở Hà Nội để rút hồ sơ hoặc ủy quyền cho người khác rút thay. Nhà trướng chỉ giải quyết cho rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đến hết ngày 10/10/2014.

+ Địa chỉ nhận hồ sơ:
      - Phòng Quản lý Đào tạo – Viện Đại học Mở Hà Nội
      - Phố Nguyễn Hiền - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
      - Điện thoại : 04 – 62974545 , 62974646, 38694821.
Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đại học Mở Hà Nội xét tuyển 200 chỉ tiêu nguyện vọng 2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247