Đại học Mỹ thuật Việt Nam tuyển sinh năm 2018

Năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn phương thức tuyển sinh kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển (tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển môn Ngữ văn).

Mã trường: MTH

2.1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh thi vào trường phải tốt nghiệp trung học phổ thông và là người có năng khiếu mỹ thuật.

2.2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn phương thức tuyển sinh kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển (tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển môn Ngữ văn).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

Mã ngành

Tên Khối ngành/Ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

Khối ngành I

15

1

7140222

Sư phạm mỹ thuật

 

15

Khối ngành II

115

1

7210103

Hội họa

Chuyên ngành: - Tranh Lụa

                         - Tranh Sơn dầu

                         - Tranh Sơn mài

 

45

2

7210104

Đồ họa

 

10

3

7210105

Điêu khắc

Chuyên ngành: - Điêu khắc tạo hình

                         - Điêu khắc ứng dụng

 

5

4

7210101

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

 

5

5

7210403

Thiết kế đồ họa

 

50

 

Căn cứ vào tình hình thực tế Nhà trường sẽ có điều chỉnh chỉ tiêu của các ngành, các phương thức xét tuyển cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi.

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký dự thi:

- Thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông và có năng khiếu mỹ thuật.

- Điểm trung bình chung môn Ngữ văn của 03 năm học Trung học phổ thông phải đạt 5,0 trở lên.

- Riêng thí sinh dự thi ngành Sư phạm mỹ thuật phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành của trường:

2.6.1. Mã trường: MTH

2.6.2. Mã số ngành:

STT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã số

1

Hội họa

Chuyên ngành: - Tranh Lụa

                         - Tranh Sơn dầu

                         - Tranh Sơn mài

7210103

2

Đồ họa

7210104

3

Điêu khắc

Chuyên ngành: - Điêu khắc tạo hình

                         - Điêu khắc ứng dụng

7210105

4

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

7210101

5

Thiết kế đồ họa

7210403 

6

Sư phạm mỹ thuật

7140222

 

2.6.3. Tiêu chí xét tuyển:

* Các quy định chung

- Căn cứ điểm xét tuyển môn Ngữ văn, kết quả thi các môn năng khiếu của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, Nhà trường xây dựng biên bản điểm trúng tuyển đối với từng ngành thi.

- Đối với thí sinh thuộc diện chính sách được hưởng ưu tiên theo đối tượng hay khu vực, mức chênh lệch điểm được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Quy định cụ thể về việc xét tuyển môn Ngữ văn

- Dựa trên điểm trung bình chung 03 năm học Trung học phổ thông.

- Điểm trung bình chung môn Ngữ văn đạt 5,0 trở lên.

* Quy định cụ thể về việc xét Điểm trúng tuyển

- Trọng số của các điểm thi tuyển và xét tuyển:

+ Môn Hình họa, Tượng tròn (thi tuyển): hệ số 2

+ Môn Bố cục, Trang trí, Phù điêu (thi tuyển): hệ số 1

+ Môn Ngữ văn (xét tuyển): hệ số 1

- Điểm tuyển sinh là điểm tổng của 2 môn năng khiếu và môn Ngữ văn. Cụ thể điểm tuyển sinh của các ngành được tính như sau:

+ Ngành Hội họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

+ Ngành Đồ họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

+ Ngành Thiết kế đồ họa: Hình họa (hs2) + Trang trí (hs1) + Ngữ văn (hs1)

+ Ngành Điêu khắc: Tượng tròn (hs2) + Phù điêu (hs1) + Ngữ văn (hs1)

+ Ngành Sư phạm mỹ thuật: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

- Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7.1. Thời gian: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 từ ngày 4/7/2018 đến ngày 7/7/2018. Cụ thể:

STT

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Ngành thi

1

03/7/2018

Sáng từ 8g30

Làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh

2

04/7/2018

Sáng

Bố cục

Hội họa, Đồ họa

Phù điêu

Điêu khắc

Chiều

Bố cục

Hội họa, Đồ họa

Phù điêu

Điêu khắc

3

05/7/2018

Sáng

Hình họa

Hội họa, Đồ họa

Tượng tròn

Điêu khắc

Chiều

Hình họa

Hội họa, Đồ họa

Tượng tròn

Điêu khắc

4

06/7/2018

Sáng

Hình họa

Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Chiều

Hình họa

Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

5

07/7/2018

Sáng

Trang trí

Thiết kế đồ họa

Bố cục

Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Chiều

Trang trí

Thiết kế đồ họa

Bố cục

Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

 

* Thời gian làm bài thi của các môn thi tuyển cụ thể như sau:

STT

Tên ngành

Môn thi tuyển

1

Ngành Hội họa

 

- Hình họa: Vẽ người toàn thân, thời gian thi 01

  ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

- Bố cục: Vẽ phác thảo tranh màu, thời gian thi 01

  ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)

2

Ngành Đồ họa

- Hình họa: Vẽ người toàn thân, thời gian thi 01

  ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

- Bố cục: Vẽ phác thảo tranh màu, thời gian thi 01

  ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)

3

Ngành Thiết kế đồ họa

- Hình họa: Vẽ người bán thân, thời gian thi 01

  ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

- Trang trí: thời gian thi 01 ngày (8 giờ liền kể cả     

  thời gian nghỉ ăn trưa)

4

Ngành Điêu khắc

- Tượng tròn: Nặn tượng chân dung, thời gian thi    

  01 ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

- Phù điêu: Nặn phác thảo phù điêu, thời gian thi 01

  ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)

5

Ngành Sư phạm mỹ thuật

- Hình họa: Vẽ người bán thân, thời gian thi 01

  ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

- Bố cục: Vẽ phác thảo tranh màu, thời gian thi 01

  ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)

6

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

- Hình họa: Vẽ tĩnh vật đen trắng, thời gian thi 01

  ngày (8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

- Bố cục: Vẽ phác thảo tranh màu, thời gian thi 01

  ngày (8 giờ liền kể cả thời gian nghỉ ăn trưa)

 

2.7.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

* Hồ sơ  gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học chính quy năm 2018 (download tại website của Trường).

- Giấy chứng nhận ưu tiên.

- 3 ảnh chân dung mới cỡ 3x4.

- 2 phong bì dán sẵn tem, ghi địa chỉ nơi nhận.

* Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày 01 - 4 - 2018 đến hết ngày 8 - 6 - 2018.

Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam số 42, phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Phương thức:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

- Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam số 42, phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Không nộp qua Trường Trung học phổ thông hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.7.3. Các môn thi năng khiếu của từng ngành đào tạo:

STT

Tên ngành

Môn thi tuyển

1

Ngành Hội họa

Chuyên ngành: - Lụa

                         - Sơn dầu

                         - Sơn mài

- Hình họa

- Bố cục

2

Ngành Đồ họa

- Hình họa

- Bố cục

3

Ngành Thiết kế đồ họa

- Hình họa

- Trang trí

4

Ngành Điêu khắc

Chuyên ngành: - Điêu khắc tạo hình

                         - Điêu khắc ứng dụng

- Tượng tròn

- Phù điêu

5

Ngành Sư phạm mỹ thuật

- Hình họa

- Bố cục

6

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

- Hình họa

- Bố cục

 

2.8. Chính sách ưu tiên:

* Xét tuyển thẳng:

Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường. Thời gian được tính để xét tuyển thẳng là không quá 3 năm kể từ khi trúng tuyển vào trường.

Thí sinh năng khiếu mỹ thuật đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi mỹ thuật quốc tế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào học các ngành học tương ứng trình độ đại học (Không tính giải quốc tế của thiếu nhi). Thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi vào trường.

* Ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh năng khiếu mỹ thuật đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu mỹ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi mỹ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc đã tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống,
được ưu tiên xét tuyển theo quy định sau:

- Giải A/Nhất/Huy chương Vàng được cộng 3 điểm.

- Giải B/Nhì/Huy chương Bạc được cộng 2 điểm.

- Giải C/Ba/Huy chương Đồng được cộng 1 điểm.

Thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi.

* Ưu tiên theo khu vực:

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2018-2019: 960.000 đồng/01 tháng.

Lộ trình tăng học phí của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Mỹ thuật Việt Nam tuyển sinh năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH