Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2015

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau:

A. SỐ LƯỢNG: 34
I. Viên chức ngạch giảng viên ngoại ngữ:
1. Giảng viên tiếng Anh: 14, trong đó:
* Ngôn ngữ học Anh:  06
* Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: 07
* Đất nước học Anh:  01 
2. Giảng viên tiếng Nga: Ngôn ngữ học Nga: 02
3. Giảng viên tiếng Trung Quốc: 04, trong đó:
* Ngôn ngữ học Trung Quốc: 03
* Trung Quốc học:  01
4. Giảng viên tiếng Nhật Bản: 06, trong đó:
*  Ngôn ngữ học Nhật Bản:  02
* Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật Bản:  02
* Nhật Bản học:  02
5. Giảng viên tiếng Đức:  02
*  Ngôn ngữ học Đức: 01          
*  Phương pháp giảng dạy tiếng Đức:  01
6. Giảng viên tiếng Hàn Quốc: 02, trong đó:
*  Ngôn ngữ học Hàn Quốc: 01
*  Hàn Quốc học:   01
II. Viên chức ngạch chuyên viên: 02 , trong đó:
1. Chuyên viên Phòng Đào tạo: 01 
2. Chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác HSSV: 01
 
III. Ngạch thư viện viên: 02
 
B. TIÊU CHUẨN
Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thí sinh đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng, môn thi và lịch thi, hồ sơ dự thi xem tại trang web http://ulis.vnu.edu.vn -> mục Tin tức và sự kiện.
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 24/03/2015 đến hết ngày 09 /04/2015.
Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247