Đại học Nông lâm Thái Nguyên tuyển sinh tiến sĩ năm 2016

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016:

1. Thời gian, hình thức, địa điểm tuyển sinh

            - Ngày thi đợt 1: Thứ Bẩy, ngày 02 tháng 4 và Chủ Nhật, ngày 03 tháng 4 năm 2016

- Ngày thi đợt 2: Thứ Bẩy, ngày 10 tháng 9 và Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2016

- Hình thức: Xét tuyển

- Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

2. Chuyên ngành đào tạo

STT

Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

Mã số

Có tuyển theo đề án 911*

1

Khoa học cây trồng

62 62 01 10

2

Chăn nuôi

62 62 01 05

3

Lâm sinh

62 62 02 05

4

Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y

62 64 01 04

5

Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

62 62 01 07

6

Quản lý đất đai

62 85 01 03

 

7

Khoa học môi trường

62 44 03 01

 

            * Đề án 911: “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH,CĐ giai đoạn 2010 – 2020”.

3. Hình thức và thời gian đào tạo

Người có bằng thạc sĩ: 3 năm tập trung liên tục; Người có bằng tốt nghiệp đại học: 4 năm tập trung liên tục. Trường hợp đặc biệt có thể có thời gian đào tạo khác, nhưng tổng thời gian phải đủ như quy định trên, trong đó người học phải tập trung liên tục ít nhất 12 tháng tại đơn vị đào tạo để thực hiện luận án.

NCS thuộc đề án 911 trong thời gian đào tạo sẽ có tối đa 6 tháng đi thực tập nước ngoài nếu đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ.

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Điều kiện dự tuyển tiến sĩ không thuộc đề án 911

4.1.1. Về văn bằng

         Người đăng ký dự tuyển cần thỏa mãn một trong các điều kiện:

         Có bằng ThS ngành đúng/ phù hợp/ ngành gần. Nếu bằng thạc sĩ ngành khác thì phải có bằng ĐH chính quy ngành đúng/ ngành phù hợp, và có ít nhất 1 bài báo nội dung phù hợp với chuyên ngành dự tuyển công bố trên tạp chí khoa học/ tuyển tập các công trình hội nghị KH trước khi nộp hồ sơ;

         Có bằng ĐH hệ chính quy ngành đúng/phù hợp loại giỏi trở lên;

         Có bằng ĐH hệ chính quy ngành đúng/phù hợp loại khá, có ít nhất 01 bài báo nội dung phù hợp với chuyên ngành dự tuyển công bố trên tạp chí KH / tuyển tập các công trình khoa học trước khi nộp hồ  sơ;

         Văn bằng ĐH do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục khảo thí và KĐCLGĐ công nhận.

(Danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo QĐ số 373/QĐ-ĐHTN ngày 27/2/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên website của ĐHTN và trường Đại học Nông Lâm).

4.1.2. Điều kiện thâm niên công tác

            - Người được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp: Có bằng thạc sĩ/bằng tốt nghiệp đại học hệ CQ loại giỏi;

            - Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ CQ loại khá phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự tuyển tính từ ngày có quyết định tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

4.1.3. Có một bài luận về dự định nghiên cứu

         Bài luận dài tối thiểu 08-10 trang khổ A4, gồm những nội dung chính sau: Trình bày đề cương đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được; lý do lựa chọn Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên làm cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết và chuẩn bị của ứng viên trong lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn. (Danh mục hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học dự kiến nhận người hướng dẫn NCS xem trên website: http:// www.tnu.edu.vn)

4.1.4. Có hai thư giới thiệu có nội dung nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển

         - 02 thư của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành;

         - Hoặc một thư giới thiệu của nhà khoa học (như quy định nói trên) và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của người đăng ký dự tuyển.

         Người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc hoạt động chuyên môn với thí sinh.

4.1.5. Về trình độ ngoại ngữ, phải có một trong các loại văn bằng/chứng chỉ sau:

            Người đăng ký dự tuyển phải có một trong các loại văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển được cấp bời ĐHTN/ trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền/ trường ĐH đào tạo ngoại ngữ tương đương ở trình độ ĐH. Cụ thể:

a)     Có một trong các loại chứng chỉ với điểm tối thiểu cần đạt được như sau:

Khung năng lực ngoại ngữ VN

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

CEFR

Cấp độ 3

4.5

450 ITP

133 CBT

45 iBT

450

PET

Preliminary

40

B1

Khung năng lực ngoại ngữ VN

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

Cấp độ 3

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N4

                     

b)     Có bằng ĐH/ bằng ThS đào tạo ở nước ngoài (được Cục khảo thí và KĐCLGD công nhận)

c)     Có bằng ĐH ngành ngôn ngữ nước ngoài.

4.2. Dự tuyển đào tạo tiến sĩ thuộc Đề án 911

4.2.1. Tuổi đời: Không quá 45 tuổi tính đến năm đăng ký dự tuyển

4.2.2. Nếu là giảng viên biên chế/hợp đồng của các trường ĐH/CĐ, học viên có trình độ ĐH, cần đáp ứng một trong các điều kiện:

a) Có bằng ThS chuyên ngành đúng/phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

b) Có bằng TN ĐH hệ chính quy ngành đúng/phù hợp với chuyên ngành dự tuyển, loại giỏi trở lên.

4.2.3. Người có nguyện vọng cam kết trở thành GV, bao gồm:

Người mới TNĐH hoặc ThS trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển; Nghiên cứu viên của các viện NCKH; Người có năng lực chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài trường. Các đối tượng này cần đáp ứng các điều kiện:

            a) Về văn bằng thuộc một trong các trường hợp sau:

            - Có bằng TN ThS và bằng ĐH hệ chính quy đạt loại khá trở lên;

            - Có bằng TNĐH hệ chính quy đạt loại giỏi trở lên. Sinh viên chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng TNĐH loại khá trở lên.

            Nếu TNĐH ở nước ngoài thì việc đánh giá loại TN, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương đánh giá xếp loại của Việt Nam và phải được Cục khảo thí và KĐCLGD công nhận.

            b) Được một trường ĐH/CĐ ký hợp đồng cam kết tuyển dụng là GV sau khi đạt trình độ tiến sĩ;

            c) Đối với người mới TNĐH/ThS trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển cần có công văn cử đi dự tuyển của trường ký hợp đồng, trong đó cam kết tuyển dụng làm giáo viên sau khi tốt nghiệp.

            d) Các điều kiện dự tuyển khác theo quy định tại quy chế  đào tạo tiến sĩ hiện hành.

Hồ sơ dự tuyển phải có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa NCS, bố, mẹ hoặc người bảo lãnh của người dự tuyển và trường cử đi dự tuyển.

4.2.4. Về trình độ ngoại ngữ

            Phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 theo khung CEFR trong thời hạn 2 năm. Trong thời gian đào tạo, trước khi đi thực tập nước ngoài phải đạt trình độ ngoại ngoại ngữ tương đương cấp độ C1 hoặc bậc 5/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về ngoại ngữ, trừ trường hợp cơ sở đào tạo nước ngoài có yêu cầu khác.

4.2.5. Các điều kiện khác: Như quy định đối với chương trình đào tạo chung.

4.2.6. Quyền lợi và trách nhiệm của nghiên cứu sinh thuộc Đề án 911

            a) Quyền lợi

            Theo thông tư số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 19/9/2013 của liên Bộ TC - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện QĐ số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của thủ tướng Chính phủ về đề án “Đào tạo giáo viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, cao đẳng giai đoạn 2010-2020”, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho cơ sở đào tạo là:

-         Nhóm ngành kỹ thuật, nông, lâm, thủy sản: 14 triệu đồng/NCS/năm

-         Nhóm ngành kinh tế và nhóm ngành khác (ngoài các nhóm ngành trên): 10 triệu đồng/NCS/năm.

Thời gian hỗ trợ: Trong thời gian NCS học tại cơ sở đào tạo (không quá 3 năm)

b) Trách nhiệm

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung đã cam kết với trường cử đi học;

- Phải trở về công tác ở trường đã cử đi đào tạo sau khi tốt nghiệp (đối với người chưa là giáo viên thì có văn bản tiếp nhận của trường)

- Nếu không hoàn thành chương trình đào tạo vì lý do chủ quan, không chấp hành đủ thời gian làm việc tại trường Đại học, Cao đẳng sau khi được đào tạo sẽ phải bồi hoàn chi phí đào tạo (Thời gian làm việc sau khi được đào tạo; mức bồi hoàn chi phí đào tạo thực hiện theo quy định tại nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của chính phủ).

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển mua Hồ sơ tại Phòng Đào tạo (Bộ phận sau đại học) Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

            1 - Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ;

2 - Sơ yếu lý lịch trong thời hạn 06 tháng, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc UBND xã/phường/thị trấn thường trú (nếu chưa có việc làm);

3 - Công văn cử đi dự tuyển của thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự (đối với cán bộ, công chức), trong công văn cử đi dự tuyển cần ghi rõ nội dung cam kết tạo điều kiện để người học thực hiện đầy đủ yêu cầu về thời gian, học phí, hình thức đào tạo;

4 - Bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động dài hạn/điều động cán bộ;

            5 - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học; bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ;

            6 - Giấy khám sức khoẻ của bệnh viện;

7 - Bản sao giấy khai sinh;

8 - 02 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 mới chụp 06 tháng gần đây (mặt sau ảnh ghi họ tên và ngày tháng năm sinh ); 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;

9 - Bài luận về dự định nghiên cứu;

            10 - Hai thư giới thiệu;       

            11 - Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

12 - Bản sao chụp bìa, mục lục tạp chí và toàn văn bài báo khoa học đã công bố (nếu có);

Nộp 2 bộ hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ trên cho Phòng Đào tạo (Bộ phận sau đại học) - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Từ ngày 15/12/2015 đến 01/3/2016 (đối với đợt thi tuyển sinh tháng 4 năm 2016).

+ Từ ngày 20/5/2016 đến 09/8/2016 (đối với đợt thi tuyển sinh tháng 9 năm 2016).

            - Lệ phí đăng ký dự tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Học phí

            Các nghiên cứu sinh kể cả  đối tượng thuộc đề án 911 đều phải nộp học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo (Bộ phận sau đại học) Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3852.925.

Email: saudaihoc_dhnltn@yahoo.com.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Nông lâm Thái Nguyên tuyển sinh tiến sĩ năm 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!