Đại học Quảng Nam tuyển sinh liên thông năm 2015

Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2015, hình thức vừa làm vừa học. Kế hoạch tuyển sinh cụ thể như sau:

I. Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học.

II. Đối tượng tuyển sinh:

1. Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đúng chuyên ngành liên thông và sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp dự thi 03 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề) (gọi là đối tượng thi tuyển 1)

2. Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đúng chuyên ngành liên thông và chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học (gọi là đối tượng thi tuyển 2).

III. Ngành học và hình thức tuyển sinh:

1. Liên thông từ trung cấp lên đại học (Chỉ tiêu: 200):

TT

Ngành TS

Mã ngành

Khối thi

Môn thi tuyển sinh

1

Giáo dục Tiểu học

D140202

C

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành.

2. Liên thông từ cao đắng lên đại học (Chỉ tiêu: 500):

TT

Ngành TS

Mã ngành

Khối thi

Môn thi tuyển sinh

1

Sư phạm Toán học

D140209

A

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

2

Sư phạm Vật lí

D140211

A

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

3

Giáo dục Tiểu học

D140202

C

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

4

Giáo dục Mầm non

D140201

M

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

5

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

6

Sư phạm Sinh học

D140213

B

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

7

Công nghệ thông tin

D480201

A

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

8

Văn học

D220330

C

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

3. Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng (Chỉ tiêu: 300):

TT

Ngành TS

Mã ngành

Khối thi

Môn thi tuyển sinh

1

Giáo dục Tiểu học

C140202

C

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

2

Giáo dục Mầm non

 

C140201

M

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

3

Kế toán

C340301

A

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

4

Công nghệ thông tin

C480201

A

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành

IV. Thời gian, địa điểm thi, lệ phí tuyển sinh:

1. Thời gian thi:

Chia làm 02 đợt thi.

- Đợt 1: 25&26/04/2015

- Đợt 2: 21&22/11/2015

2. Địa điểm thi: Trường Đại học Quảng Nam

3. Thời gian hướng dẫn ôn tập: 

- Đợt 1: 02 ngày  18&19/04/2015

- Đợt 2: 02 ngày 14&15/11/2015

4. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/3/2015 (đợt 1), đến hết ngày 30/10/2015 (đợt 2). Hồ sơ đăng ký dự thi phát hành và nhận tại Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng, trường Đại học Quảng Nam.

5. Lệ phí tuyển sinh bao gồm:

a. Lệ phí đăng ký dự thi: 70.000 đồng/hồ sơ.

b. Lệ phí thi: 120.000 đồng/môn.

c. Lệ phí ôn tập: 30.000 đồng/môn.

Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi và lệ phí ôn tập nộp tại Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng - tầng 3, khu B,  trường Đại học Quảng Nam qua điện thoại: 0510.3828902.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Quảng Nam tuyển sinh liên thông năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!