Đại học Sài Gòn tuyển sinh hệ VHVL năm 2016

Trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH đợt 1 năm 2016. Cụ thể như sau:

I. Bậc học, ngành dào tạo, thòi gian đào tạo và điều kiện dự tuyển

STT

Trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Ngành đào tạo

Điều kiện dự tuyển

1

Đại học bằng thứ hai

02 năm (04 học kỳ)

Luật

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học

2

Ngôn ngữ Anh

3

Kế toán

4

Quản trị Kinh doanh

5

Đại học liên thông (LT từ trình độ Trung cấp), hình thức VLVH

2.5 năm (05 học kỳ)

Kế toán

Thí sinh tốt nghiệp TCCN ngành Kế toán

6

Công nghệ Thông tin

Thí sinh tôt nghiệp TCCN ngành CNTT

7

Đại học liên thông (LT từ trình độ Cao đẳng), hình thức VLVH

1.5 năm (03 học kỳ)

Kế toán

Thí sinh tôt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán

8

Quản trị Kinh doanh

Thí sinh tôt nghiệp Cao đẳng ngành QTKD

9

Công nghệ Thông tin

Thí sinh tôt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT

10

Tài chính - Ngân hàng

Thí sinh tôt nghiệp Cao đẳng ngành TC-NH

11

Đại học hình thức VLVIỈ

4.5 năm (09 học kỳ)

Kế toán

Thí sinh tốt nghiệp THPT, các loại văn bằng tương đương hoặc cao hơn

12

13

Quản trị Kinh doanh

Luật

Đối tượng dự tuyển: Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện và sức khỏe theo học.

II. Hồ Sơ dự tuyển

1.  01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT do phòng Giáo dục thường xuyên trường Đại học Sài Gòn phát hành (có dán ảnh màu cỡ 3x4, đóng dấu giáp lai của cơ quan hoặc địa phương xác nhận hồ sơ).

2.  Bản sao có công chứng các loại văn bằng và bảng điểm tương ứng.

3.  01 phiếu quản lý hồ sơ thí sinh (theo mẫu).

III. Phương thức tuyển sinh và môn thi tuyển

STT

Trình độ đào tạo

Ngành đào tao

Phương thức và môn thi tuyển sinh

1

Đại học bằng thứ hai

Luật

-   Thí sinh có bằng Đại học Chính quy:

Xét tuyển thẳng

-   Thí sinh có bằng Đại học các hìiứi thức khác: Thi 02 môn

1. Tiếng Anh

2. Những Nguyên lý cơ bản

của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần 1)

2

Ngôn ngữ Anh

3

Kế toán

4

Quản trị Kinh doanh

5

Đại học liên thông (LT từ trình độ Trung cấp), hình thức VLVH

Kế toán

Môn thi: Tiêng Anh, Kinh tê vi mô, Nguyên lý kế toán

6

Công nghệ Thông tin

Môn thi: Tiêng Anh, Máýtính căn bản, Cơ sở lập trình

7

Đại học liên thông (LT từ trình độ Cao đẳng), hình thức VLVH

Kế toán

Môn thi: Tiêng Anh, Kinh tê vi mô, Nguyên lý kế toán

8

Quản trị Kinh doanh

Môn thi: Tiêng Anh, Kinh tê vi mô, Quản trị học

9

Công nghệ Thông tin

Môn thi: Tiêng Anh, Kỹ thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu

10

Tài chính - Ngân hàng

Môn thi: Tiếng Anh, Kinh tế vi mô , Lý thuyết Tài chính tiền tệ

11

Đại học hình thức VLVH

Kế toán

Môn thi: Tiếng Anh, Văn, Toán

12

Quản trị Kinh doanh

13

Luật

 IV. Kế hoạch tuyển sinh

1. Phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 14/12/2015 đén hết ngày 04/03/2016 tại phòng Giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Sài Gòn, phòng HB208 - Khu Hiệu bộ, cơ sở chính 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

2.  Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 26&27/03/2016

3.  Lệ phí đăng ký dự thi: 30.000 đ.

4.  Lệ phí xét tuyển (Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng): 150.000 đ

5.   Ôn tập: Trường Đại học Sài Gòn sẽ tổ chức ôn tập cho thí sinh, dự kiến từ ngày 29/02/2016 (sẽ có lịch ôn cụ thể sau).

6.  Lệ phí ôn tập và dự thi (thu khi nộp hồ sơ): 1.500.000 đ/thí sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Giáo dục thường xuyên, trường Đại học Sài Gòn - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 083. 830.5572, Website:daotaothuongxifyen.sgu.edu.vn, Email: p_taichuc@sgu.edu.vn.

Đối tượng dự tuyển: Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện và sức khỏe theo học.

4 bình luận: Đại học Sài Gòn tuyển sinh hệ VHVL năm 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!