Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh cao học năm 2014 đợt 1

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh cao học - đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2014 với chỉ tiêu là 200.

Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh cao học dự kiến đợt 1 năm 2014 của trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 là 200

Điều kiện dự thi

 - Đối với chuyên ngành Quản lí giáo dục:

1.1. Người dự thi có bằng đại học đúng chuyên ngành Quản lí giáo dục, đạt loại khá

trở lên thì được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

1.2. Người dự thi có bằng đại học không thuộc khoản 1.1 trên đây thì phải thỏa mãn

đồng thời 2 điều kiện sau:

a) Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm (kể cả người có bằng tốt nghiệp đạt loại khá trở lên) tại một trong các lĩnh vực công tác sau:

- Giảng viên, giáo viên, cán bộ, chuyên viên, cán bộ quản lý công tác tại các cơ quan và cơ sở giáo dục và đào tạo

- Cán bộ, chuyên viên, cán bộ quản lý công tác liên quan đến quản lý giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức công lập và ngoài công lập.

b) Hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành quản lý giáo dục trước khi dự thi, cụ thể:

Cử nhân sư phạm phải học bổ sung 3 môn

Cử nhân các ngành ngoài sư phạm phải học bổ sung 5 môn

- Đối với các chuyên ngành còn lại:

2.1. Về văn bằng: Người dự thi cần phải thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học:

- Hệ chính quy, chuyên tu, tại chức, mở rộng đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng kí dự thi.

- Hệ từ xa (đúng ngành hoặc phù hợp với ngành và đạt loại khá trở lên).

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng kí dự thi và đã được học bổ sung kiến thức chuyên ngành dự thi trước khi nộp hồ sơ dự thi. Nội dung, thời lượng (số tiết) các môn học bổ sung do Trường ĐHSP Hà Nội 2 quy định.

2.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

a) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

b) Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có đủ sức khỏe để học tập.

-  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định ở thông báo này.

Hình thức và thời gian đào tạo:

Hệ chính quy tập trung 2 năm.

Thời gian thi tuyển: 

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến vào tháng 03/2014.

Chuyên ngành đào tạo và môn thi tuyển:

Dai hoc Su pham Ha Noi 2 tuyen sinh cao hoc nam 2014 dot 1

Dạng thức và thời gian làm bài thi:

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ A2 Khung Châu Âu chung, thời gian làm bài 135 phút;

- Môn cơ bản, cơ sở: thi viết, thời gian làm mỗi bài 180 phút.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

1. Phiếu đăng kí dự thi (theo mẫu)

2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp ĐH (Kèm bảng điểm đối với bằng ĐH không xếp loại tốt nghiệp và thí sinh thuộc ngành gần với ngành đăng kí dự thi);

3. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, hoặc UBND xã, phường nơi thí sinh cư trú (với người chưa có việc làm);

4. Công văn cử đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lí đối với những người đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước;

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa;

6. Bản sao hợp lệ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn hoặc giấy xác nhận đủ thời gian 1 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn để chứng nhận thâm niên công tác;

7. Quyết định điều động hoặc biệt phái công tác và giấy chứng nhận ưu tiên đối với các đối tượng ưu tiên (nếu có);

8. Chứng chỉ bổ túc kiến thức (nếu có);

9. 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp từ năm 2013), sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng kí dự thi;

10. Bốn phong bì có dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại cần gửi đến cho thí sinh.

Theo Thethaohangngay


Viết bình luận: Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh cao học năm 2014 đợt 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247