Đại học sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Đại học sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Văn học với 24 điểm (khối C)

Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm Hà Nội

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi 

Điểm xét NV2

Điểm trúng tuyển NV2

Toán học

D460101

A

20.0

23,0

A1

23,0

SPKT C.Nghiệp

D140214

A

15.0

18,0

A1

18,0

Công nghệ thông tin

D480201

A

16.0

20,0

A1

20,0

Văn học

D550330

C

16.0

24,0

D1,2,3

22,0

Giáo dục chính trị

D140205

C

15.0

22,0

D1,2,3

20,0

Công tác xã hội

D760101

C

16.0

22,0

D1

19,5

GD Quốc phòng - An ninh

D140208

A

15.0

20,0

C

21,5

SP Tiếng Pháp

D140233

D1,3

20.0

29,0

Công nghệ Thiết bị TH

C510504

A,A1

10

Sàn cao đẳng

Công nghệ Thiết bị TH

C510504

B

11

 Nguồn: Đại học Sư phạm Hà Nội

Viết bình luận: Đại học sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247