Đại học sư phạm và Đại học Nông lâm - ĐH Huế công bố điểm chuẩn NV2

Đại học sư phạm và Đại học Nông lâm - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn NV2 Đại học sư phạm và Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  (DHS)

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

1

D140205

Giáo dục Chính trị

C

18,5

2

D140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

C

14

3

D310403

Tâm lý học giáo dục

C, D1

16,5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  (DHL) 

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

1

C510210

Công thôn

A, A1

10

2

C620105

Chăn nuôi 

A, B

A: 12 - B: 13 

3

C620110

Khoa học cây trồng

A, B

A: 10 - B: 11

4

C620301

Nuôi trồng thủy sản

A, B

A: 11 - B: 12

5

C850103

Quản lý đất đai

A, B

A: 10 - B: 11

Nguồn: Đại học Huế

Viết bình luận: Đại học sư phạm và Đại học Nông lâm - ĐH Huế công bố điểm chuẩn NV2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!