Đại Học Tây Đô thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2

Từ ngày 11/9 đến ngày 30/9/2013 Đại Học Tây Đô sẽ xét tuyển thêm nguyện vọng bổ sung hệ chính quy vào trường năm 2013.

Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 Trường Đại học Tây Đô thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 như sau:

A.  XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:
1.  Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo khối, ngành:
Stt
Tên ngành
Mã ngành
Khối thi
 
 
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển thí sinh ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (*)
Ghi chú
Các ngành đào tạo bậc đại học
 
 
 
 
1
  Dược học (Dược sĩ Đại học)
D720401
A
13
12
 
B
14
13
 
2
  Điều dưỡng
 D720501
   B
14
13
 
3
  Quản lý đất đai
D850103
A
13
12
 
A1
13
12
 
B
14
13
 
4
  Kế toán
 D340301
A
13
12
 
A1
13
12
 
D1
13,5
12,5
 
5
Tài chính - Ngân hàng
D340201
A
13
12
 
A1
13
12
 
D1
13,5
12,5
 
6
Quản trị kinh doanh(gồm các chuyên ngành: QTKD Marketing, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch)
D340101
A
13
12
 
A1
13
12
 
D1
13,5
12,5
 
7
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
D510102
A
13
12
 
A1
13
12
 
8
Công nghệ thông tin
D480201
A
13
12
 
A1
13
12
 
D1
13,5
12,5
 
9
Kỹ thuật điện, điện tử
D520201
A
13
12
 
A1
13
12
 
10
Nuôi trồng thủy sản
D620301
A
13
12
 
A1
13
12
 
B
14
13
 
11
Ngôn ngữ Anh
D220201
D1
13,5
12,5
 
12
Văn học
D220330
C
14
13
 
13
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
D220113
C
14
13
 
D1
13,5
12,5
 
14
Công nghệ thực phẩm
 D540101
A
13
12
 
A1
13
12
 
B
14
13
 
Các ngành đào tạo bậc cao đẳng
 
 
 
 
1
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
C510102
A
10
9
 
A1
10
9
 
2
Tin học ứng dụng
C480202
A
10
9
 
A1
10
9
 
D1
10
9
 
3
Quản trị kinh doanh
C340101
A
10
9
 
A1
10
9
 
D1
10
9
 
4
Tài chính - Ngân hàng
C340201
A
10
9
 
A1
10
9
 
D1
10
9
 
5
Kế toán
C340301
A
10
9
 
A1
10
9
 
D1
10
9
 
6
Dược
 C720401
A
10
9
 
B
11
10
 
7
Điều dưỡng
C720501
B
11
10
 
8
Nuôi trồng thủy sản
C620301
A
10
9
 
A1
10
9
 
B
11
10
 

(*) Thí sinh có hộ khẩu thường trú 03 năm trở lên, học 03 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên điểm xét tuyển thấp hơn điểm sàn không quá 01 điểm (trừ các ngành: ĐH Dược, Điều Dưỡng; CĐ Dược, Điều dưỡng). Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ theo khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khi trúng tuyển nhập học.

2. Điểm ưu tiên:
 - Khu vực: KV1 + 1.5 điểm; KV2-NT + 1.0 điểm; KV2 + 0.5 điểm.
 - Đối tượng: Nhóm ưu tiên 1 (Đối tượng 1, 2, 3, 4) + 2.0 điểm; Nhóm ưu tiên 2 (Đối tượng 5, 6, 7) + 1.0 điểm.
 
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Bản gốc giấy chứng nhận điểm thi và hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ.
 
4. Thời gian nhận hồ sơ đợt 2:
- Bắt đầu từ 11/9/2013 đến hết ngày 30/9/2013.
- Thời gian công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1: Dự kiến ngày 01/10/2013.
 
5. Lệ phí xét tuyển, học phí:
- Lệ phí xét tuyển: 30.000/hồ sơ
- Học phí/học kỳ đối với các ngành đại học:
  + Dược học: 18.000.000; Điều dưỡng: 10.000.000
  + Các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Văn học, Việt Nam học: 5.000.000
  + Nuôi trồng thủy sản: 6.000.000; Công nghệ thực phẩm: 6.500.000
  + Các ngành: Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 5.500.000
- Học phí/học kỳ đối với các ngành cao đẳng:
 + Dược: 11.000.000
 + Điều dưỡng 7.500.000
 + Nuôi trồng thủy sản: 5.500.000 
 + Các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng: 4.500.000
 + Các ngành: Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 5.000.000
 
B. XÉT TUYỂN BỔ SUNG LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:
1. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo khối, ngành: 
Stt
Tên ngành
Mã ngành
Khối thi
 
 
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2
Mức điểm nhân hồ sơ xét tuyển thí sinh ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (*)
Ghi chú
Các ngành đào tạo Liên thông Bậc Đại học
1
Kế toán
 D340301
A
13
12
 
A1
13
12
 
D1
13,5
12,5
 
2
Quản trị kinh doanh
D340101
A
13
12
 
A1
13
12
 
D1
13,5
12,5
 
3
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
D510102
A
13
12
 
A1
13
12
 
4
Nuôi trồng thủy sản
D620301
A
13
12
 
A1
13
12
 
B
14
13
 
5
Công nghệ thông tin
D480201
A
13
12
 
A1
13
12
 
D1
13,5
12,5
 
Các ngành đào tạo Liên thông  Bậc Cao đẳng
1
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
C510102
A
10
9
 
A1
10
9
 
2
Tin học ứng dụng
C480202
A
10
9
 
A1
10
9
 
D1
10
9
 
3
Kế toán
C340301
A
10
9
 
A1
10
9
 
D1
10
9
 
4
Dược
 C720401
A
10
10
 
B
11
11
 

 1. Mức cộng điểm ưu tiên khu vực,đối tượng: Bằng với mức cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng xét tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy (xem mục 2, phần A)

2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Liên thông bổ sung đợt 2: Bắt đầu từ 11/9/2013 đến hết ngày 30/9/2013.
 
3. Hồ sơ xét tuyển bổ sung Liên thông gồm:
+ Bản gốc giấy chứng nhận điểm thi và hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ.
+ Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm toàn khoá Cao đẳng (nếu xét tuyển liên thông Đại học) hoặc Trung cấp chuyên nghiệp (nếu xét tuyển liên thông Cao đẳng) cùng ngành hoặc nhóm ngành.
 
4. Học phí/học kỳ:
+ Đối với các ngành Liên thông Đại học: Kế toán, Quản trị Kinh Doanh: 5.000.000; Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 5.500.000; Nuôi trồng thuỷ sản: 6.000.000
+ Đối với các ngành Liên thông Cao đẳng: Kế toán: 5.000.000; Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 5.500.000; Dược: 12.000.000
 
C. XÉT TUYỂN THẲNG HỌC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG:
Hiện trường Đại học Tây Đô đang nhận hồ sơ nhập học các học sinh xét tuyển thẳng Đại học, Cao đẳng (không cần kết quả thi Đại học, Cao đẳng):
  - Học sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại 22 huyện/thị xã nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ:
  + Long An: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh;
  + Đồng Tháp: Hồng Ngự, Tân Hồng, TX Hồng Ngự;
  + An Giang: TX Tân Châu, An Phú, TX Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn;  
  + Kiên Giang: Giang Thành, TX Hà Tiên, Kiên Hải, Phú Quốc;  
  + Hậu Giang: Long Mỹ;  
  + Bạc Liêu: Phước Long;
  + Tiền Giang: Tân Phú Đông;
  + Trà Vinh: Trà Cú
  + 62 huyện nghèo theo nghị định 30a/2008/NQ-CP và 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo quyết định số 293/QĐ-TTg.
 - Học sinh là người dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính Phủ.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Tây Đô, số 68 lộ Hậu Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ; ĐT: (0710)3840666 – 3840222 – 3740768 – 3831891; Website: www.tdu.edu.vn
 
Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đại Học Tây Đô thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247