Đại học Thủ Dầu Một thông báo điểm chuẩn NV2 năm 2013

Mới đây, trường Đại học Thủ Dầu Một đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2013.

Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 các ngành đại học, cao đẳng như sau:

1. Các ngành đại học

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

Mã ngành

Khối thi

Điêm Trúng tuyên NV2

1

Kỹ thuật Xây dựng

D580208

A, A1

16.5

2

Kiến trúc

D580102

V

16

3

Quy hoạch Vùng và Đô thị

D580105

V, A, A1

15.5

4

Khoa học Môi trường

D440301

A, A1, B

16,16,17

5

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

A, A1, B

16.5,16.5,18.5

6

Kỹ thuật Điện - Điện tử

D520201

A, A1

17

7

Luật

D380101

A, A1, C, D1

18,18,20,18.5

8

Tài chính - Ngân hàng

D340201

,D1

A,

16,16,16.5

9

Quản trị Kinh doanh

D340101

,D1

,A1

A,

16.5,16.5,17.5

10

Kế toán

D340301

A, Ai, Di

16.5,16.5,17

11

Quản lý Công nghiệp

D510601

A, A1

15.5

12

Kỹ thuật Phần mềm

D480103

A, A1

15

13

Hệ thống Thông tin

D480104

A , A1

14.5

14

Hóa học

D440112

A, B

17,18.5

15

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

17

16

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D4

D1

15,14

17

Giáo dục học

D140101

A, A1, C, D1

13.5,13.5,15.5,14.5

18

Giáo dục Tiểu học

D140202

A, A1, C, D1

20,20,21,20.5

19

Giáo dục Mầm non

D140201

D1(NV1),D1(NV2), M

16,18.5;18.5

20

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C, D1

18.5,18

21

Sư phạm Lịch sử

D140218

C, D1

15.5,15

22

Công tác Xã hội

D760101

C, D1

14.5,14

 

2. Các ngành cao đăng

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

Mã ngành

Khối thi

Điểm Trúng tuyển NV2

1

Kế toán

C340301

A,A1,D1

13

2

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

C510103

A,À1

11.5

3

Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc

C510101

V

12

4

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

C510301

A,A1

12

5

Công tác Xã hội

C760101

C,D1

12.5,12

6

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

15

7

Giáo dục Mầm non

C140201

D1(NV1),D1(NV2), M

14,16.5;16.5

8

Giáo dục Tiểu học

C140202

A, A1,C,D1

16,16,17,16.5

9

Sư phạm Toán học

C140209

A,A1

17

10

Sư phạm Vật lý

C140211

A,A1

14.5

11

Sư phạm Sinh học

C140213

B

14.5

12

Sư phạm Địa lý

C140219

C

14

Ghi chú: Điểm trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc học sinh phổ thông Khu vực 3. Mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Tuyensinh247 Tổng hợp

7 bình luận: Đại học Thủ Dầu Một thông báo điểm chuẩn NV2 năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!