Đại Học Văn Hiến thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2

Chi tiết điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung các ngành đào tạo của trường năm 2013 như sau:

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

1. Điểm trúng tuyển

1.1. Hệ Đại học

STT

MÃ SỐ

TÊN NGÀNH

KHỐI

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

GHI CHÚ

1

D480201

Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Công nghệ nội dung số, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm) 

A,A1

13,0

-    Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3.

-    Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.

-    Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển Đại học nhưng đạt điểm trúng tuyển Cao đẳng được xét trúng tuyển vào các ngành Cao đẳng tương ứng hoặc vào các ngành Cao đẳng có cùng khối thi xét tuyển.

D1,2,3,4,5,6

13,5

2

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Hệ thống viễn thông và truyền thông, Điện tử - Máy tính, Điện tử - Viễn thông) 

A,A1

13,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

3

D340101

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị công nghệ và truyền thông, Quản trị kinh doanh tổng hợp)

Chuyên ngành mới: Quản lý dự án 

A,A1

13,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

4

D340301

Kế toán

A,A1

13,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

5

D340201

Tài chính – Ngân hàng

A,A1

13,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

6

D340121

Kinh doanh thương mại

A, A1

13,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

7

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch) 

A,A1

13,0

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

8

D340107

Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch) 

A,A1

13,0

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

9

D310301

Xã hội học (chuyên ngành: Xã hội học truyền thông và báo chí, Xã hội học kinh tế) 

A,A1

13,0

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

10

D310401

Tâm lý học  (chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn và quản trị nhân sự)

A,A1

13,0

B, C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

11

D220330

Văn học (chuyên ngành Văn sư phạm, Văn truyền thông)

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

12

D220340

Văn hóa học

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

13

D220113

Việt Nam học

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

14

D220201

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)

D1

13,5

15

D220213

Đông phương học (chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học)

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,5

1.2. Hệ Cao đẳng

STT

MÃ SỐ

TÊN NGÀNH

KHỐI

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

GHI CHÚ

1

C480202

Tin học ứng dụng (chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Công nghệ thông tin)

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

-    Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3.

-    Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.

 

2

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Điện tử - Máy tính, Điện tử - Viễn thông) 

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

3

C340101

Quản trị kinh doanh(chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp)

Chuyên ngành mới: Quản lý dự án

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

4

C340301

Kế toán

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

5

C340201

Tài chính – Ngân hàng

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

6

C340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch) 

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

C

11,0

7

C340107

Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch)

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

C

11,0

8

C220201

Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)

D1

10,0

9

C760101

Công tác xã hội

C

11,0

D1,2,3,4,5,6

10,0

10

C220113

Việt Nam học

C

11,0

D1,2,3,4,5,6

10,0

2. Thời gian nhập học (Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng bổ sung đợt 1): từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2013.

3. Địa điểm nhập học: 665-667-669 Điện Biên Phủ, P1, Q.3, TP.HCM; 624 Âu Cơ, P10, Q. Tân Bình, TP.HCM.

4. Chính sách học bổng thu hút: giảm 50% học phí trong 2 năm học đầu tiên cho các ngành Xã hội học, Văn học, Việt Nam học, Văn hóa học. Thí sinh trúng tuyển các ngành khác, nếu có nguyện vọng được chuyển sang các ngành nêu trên (cócùng khối thi xét tuyển).

5. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: (08) 38353496 – 38353497 – 38353498 - 39755912 – 39755913. Hotline: 1800 1568.

Email:  tuyensinh@vhu.edu.vn.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đại Học Văn Hiến thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!