Đại học Y dược Thái Bình công bố danh sách trúng tuyển NV2

Đại học Y dược Thái Bình đã công bố danh sách trúng tuyển NV2 năm 214. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây.

Danh sách trúng tuyển NV2 Đại học y dược Thái Bình

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH ĐKXT

NGÀY SINH

SỐ BÁO DANH

1

Hoàng Thị Hoa

D720401

25/11/1996

YQHB.754

2

Hoàng Thu Thủy

D720401

25/05/1995

YHBB.7013

3

Lê Thị Hồng

D720401

12/12/1196

YHBB.2795

4

Nguyễn Thị Cúc

D720401

09/06/1996

YHBB.874

5

Trịnh Thị Nguyệt

D720401

10/09/1996

YHBB.5153

6

Trịnh Thị Quỳnh

D720401

10/04/1995

YQHB.1189

7

Phùng Thị Thúy Hà

D720401

09/08/1994

YHBB.1896

8

Nguyễn Thị Huyên

D720401

27/10/1994

YQHB.858

9

Trần Thị Dung

D720401

05/05/1996

YHBB.1075

10

Trần Thi Hoài Thương

D720401

21/07/1996

YHBB.9208

11

Vũ Thị Thanh Thư

D720401

28/10/1996

YHBB.7031

12

Ngô Thị Trang

D720401

28/02/1996

YQHB.1386

13

Phạm Văn Cường

D720401

17/11/1994

YQHB.542

14

Phạm Như Quỳnh

D720401

28/03/1996

YHBB.5946

15

Bùi Chí Đạt

D720301

10/06/1996

YHBB.1426

Danh sách đầy đủ tại đây

Nguồn: Đại học Y dược Thái Bình

Viết bình luận: Đại học Y dược Thái Bình công bố danh sách trúng tuyển NV2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!