Đại học Y Hà Nội công bố quy định tuyển thẳng 2015

Trường đại học Y Hà Nội thông báo điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường như sau:

1. Thông tin tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2015.

a. Đối tượng tuyển thẳng:

-         Những thí sinh thuộc diện được qui định tại các điểm a, b và những thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế các môn Toán, Hóa, Sinh thuộc điểm c, khoản 2 điều 7 của qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui.

-         Những thí sinh đạt giải Nhất Quốc gia môn Sinh, Toán, Hóa và đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào tất cả các ngành.

-         Nhũng thí sinh đạt giải Nhì và Ba Quốc gia môn Sinh, Toán, Hóa và đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành: Y học cổ truyền, Y học Dự phòng, Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học, Y tế Công cộng, Dinh dưỡng và Cử nhân Khúc xạ. Số lượng tuyển thẳng không quá 10% chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành. Nếu số lượng đăng ký tuyển thẳng vượt quá 10%, Nhà Trường sẽ xét tiêu chí ưu tiên theo thứ tự sau: Ưu tiên 1: Tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp; Ưu tiên 2: Điểm thi tốt nghiệp môn Toán.

-         Những thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật Quốc tế và Quốc gia đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiệu trưởng, Hội đồng khoa học của Trường sẽ xem xét cụ thể kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải để tuyển thẳng vào một số ngành hệ cử nhân.

b.     Đối tượng ưu tiên xét tuyển: (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng).

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán, Sinh, Hóa sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 3 môn Sinh, Toán, Hóa, cụ thể như sau:

-    Đạt giải Nhì: Cộng 3 điểm.

-   Đạt giải Ba: Cộng 2 điểm. c Đối tượng xét tuyển thẳng:

Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường đại học Y Hà Nội theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành: Phải có điểm trung bình các môn thi tốt nghiệpTHPT đạt từ 7 điểm trở lên. Những thí sinh này học dự bị 01 năm. Sau 01 năm học dự bị, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, nếu đạt yêu cầu, thí sinh sẽ được nhập học. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào các ngành: Điều dưỡng (05 chỉ tiêu), Y tế công cộng (05 chỉ tiêu).

2. Thông tin tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ năm 2018.

Từ năm 2018, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ thực hiện việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định như sau:

Đối tượng tuyển thẳng

-         Những thí sinh trong đội tuyển dự thi Olympic Quốc tế môn Toán, Sinh, Hóa và những thí sinh đạt giải Nhất Quốc gia môn Toán, Sinh, Hóa, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào tất cả các ngành.

-         Những thí sinh đạt giải Nhì và Ba quốc gia môn Sinh, Toán, Hóa, đã nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành: Y học cổ truyền, Y học Dự phòng;G Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học, Y tế Công cộng, Dinh dưỡng và Cử nhân khúc xạ. Số lượng tuyển thẳng 5-10% chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành.

b.    Đối tượng ưu tiên xét tuyển. (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng).

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc Gia môn Sinh, Toán, Hóa sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 3 môn xét tuyển của Trường. Mức điểm cộng, Trường sẽ công bố cụ thể theo từng năm.

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đại học Y Hà Nội công bố quy định tuyển thẳng 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!