Đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 trước ngày 25/1

Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các cơ sở giáo dục đại học trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, gia đình thí sinh trong việc chọn trường, ngành nghề đào tạo. Bộ GD&ĐT đề nghị các đại học, cao đẳng đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 theo yêu cầu cụ thể sau đây:

1. Thông tin đăng ký theo mẫu tại phụ lục 1, yêu cầu đầy đủ các nội dung, đúng cấu trúc, đảm bảo chính xác, ngắn gọn những thông tin cần thiết phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015.

Mẫu đăng ký thông tin tuyển sinh được tải về từ trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http://www. moet.gov.vn

2. Đối với các trường đăng ký tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng, đề nghị công bố công khai Đề án tuyển sinh riêng đã được Bộ GD&ĐT xác nhận phù hợp với qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui.

3. Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường công bố công khai các thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 trên trang thông tin điện tử của trường (bao gồm cả thông tin chi tiết không có trong bản dự thảo như các chuyên ngành đào tạo; các chương trình hợp tác quốc tế;...), đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ GD&Đ và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố.

4. Đề nghị các trường gửi thông tin đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo đường chuyển phát nhanh và qua email theo địa chỉ: htnga@moet.edu.vn trước ngày 25/01/2015.

Đối với các cơ sở đào tạo báo cáo chậm sau thời hạn yêu cầu phải tự chịu trách nhiệm trong việc tự công bố thông tin tuyển sinh của trường.

Phụ lục 1: Tải xuống tại đây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số  237/BGDĐT-GDĐH ngày  16/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN...............................

TRƯỜNG......................................................

Số:              /BC-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...…, ngày    tháng    năm 2015

 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 

Qui định cách đặt tên File dữ liệu: Tên_ký_ hiệu _trư­ờng_TTTS15.doc (ví dụ: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: BKA TTTS15.doc);

Yêu cầu các File dữ liệu được gõ theo kiểu Telex và sử dụng Font Time New Roman cỡ chữ 12.

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BKA

 

 

4500

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: (04)3869.2104

Website: www.hut.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

3000

Khoa học máy tính

 

D480101

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Lý, Hoá

TOÁN, Văn, Anh

....

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

D510205

Toán, Lý, Hóa

....

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Văn, ANH

....

.....................................

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

1500

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

C510205

Toán, Lý, Hóa

....

Ghi chú:

- Cột (1): Các ngành đào tạo (chỉ công bố các ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ) ghi theo tên ngành quy định tại danh mục giáo dục đào tạo cấp IV- trình độ đại học, cao đẳng.  

- Cột (3): Mã ngành ghi theo mã ngành quy định tại danh mục giáo dục đào tạo cấp IV- trình độ đại học, cao đẳng gồm 1 ký tự và 6 chữ số, ký tự D ứng với số 52 trình độ đại học, ký tự C ứng với số 51 trình độ cao đẳng.   

- Cột (4): Môn thi/ xét tuyển theo hướng dẫn tại công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/9/2014 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015, trong đó các môn thi chính được viết chữ hoa, đậm (nếu trường có xác định môn thi chính). 

- Cột (5): Ghi chỉ tiêu của từng ngành, tổng chỉ tiêu từng trình độ và tổng chỉ tiêu của trường.  

- Cột (6): Ghi rõ vùng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh trường cần ghi rõ là tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc tổ chức tuyển sinh theo Đề án tự chủ tuyển sinh, thời gian, thi tuyển hay xét tuyển của từng trình độ đào tạo. Các thông tin khác như: Xác định môn thi chính và mức ưu tiên (nếu có); Điều kiện tuyển sinh các ngành năng khiếu (nếu có), số lượng KTX, mức học phí tính theo tháng (đối với các trường ngoài công lập), các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình POHE, chương trình chất lượng cao được Bộ GD&ĐT cho phép. Đối với Trường tuyển sinh theo Đề án tự chủ tuyển sinh cần làm rõ các thông tin cơ bản quan trọng của Đề án tuyển sinh riêng. Các thông tin chi tiết, cụ thể về Đề án tự chủ tuyển sinh được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

2. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ  

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký ghi rõ họ tên và điện thoại, email liên hệ)

......., Ngày .....tháng ..... năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên đóng dấu)

Nguồn http://www.moet.gov.vn

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 trước ngày 25/1

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH