Danh sách thí sinh được tuyển thẳng Đại học Ngoại thương năm 2015

Danh sách thí sinh được tuyển thẳng Đại học Ngoại thương năm 2015, được Tuyensinh247 cập nhật như sau:

Danh sách thí sinh được tuyển thẳng Đại học Ngoại thương năm 2015

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đối tượng tuyển thẳng Lĩnh vực chuyên môn/đoạt giải Đoạt giải Năm đoạt giải Được tuyển thẳng ngành Ghi chú
1 Trần Vân Anh 28/2/1997 Nữ Thí sinh tham dự Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ISEF  Vi sinh ứng dụng 2015 Kinh tế  
2 Đinh Bảo Ngọc 3/10/1997 Nữ Thí sinh tham dự Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ISEF  Hóa sinh   2015 Kinh tế  
3 Lê Hoàng Nhất 13/10/1997 Nam Thí sinh tham dự Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ISEF  Y khoa- Khoa học sức khỏe Đặc biệt 2015 Kinh tế  
4 Phạm Hữu Đạt 6/9/1997 Nam Thí sinh tham dự Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ISEF  Khoa học môi trường Nhất 2013 Kinh tế  
5 Phùng Bảo Ngọc Vân 6/3/1997 Nữ Thí sinh tham dự Triển lãm sáng chế kỹ thuật quốc tế tại Malaysia  Vật lý Huy chương Vàng 2015 Kinh tế   
6 Lưu Trường Giang 6/11/1997 Nam Thí sinh tham dự Triển lãm sáng chế kỹ thuật quốc tế tại Malaysia  Hóa học Huy chương Bạc 2015 Kinh tế  
7 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/8/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế Tiếng Nga Nhất 2014 Kinh tế  
8 Nghiêm Bá Trí 1/12/1996 Nam Thí sinh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế Tiếng Nga Nhất 2014 Kinh tế  
9 Lê Nguyễn Trường Giang 7/6/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Hóa Học   2015 Kinh tế  
10 Lê Thúy Ngà 7/6/1997 Nữ Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Hóa Học   2015 Kinh tế  
11 Trần Đức Hải 13/4/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Hóa Học   2015 Kinh tế  
12 Vũ Minh Dương 2/8/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Hóa học   2015 Kinh tế  
13 Nguyễn Tiến Đạt 30/12/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Hóa học   2014 Kinh tế  
14 Lê Xuân Tùng 12/1/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Toán   2015 Kinh tế  
15 Lương Thế Sơn 20/12/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Toán   2015 Kinh tế  
16 Nguyễn Đắc Tiến Trình 5/1/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Toán   2015 Kinh tế  
17 Hoàng Anh Tài 3/6/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Toán   2015 Kinh tế  
18 Nguyễn Thị Việt Hà 17/8/1997 Nữ Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Toán   2015 Kinh tế  
19 Lã Hoàng Hưng 9/2/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Kinh tế  
20 Lê Đức Cường 23/10/1197 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Kinh tế  
21 Bùi Minh Quân 18/1/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Kinh tế  
22 Khổng Anh Tuấn 30/10/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Kinh tế  
23 Nguyễn Trường Giang 16/8/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Kinh tế  
24 Cao Phạm Quang Hùng 30/4/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Kinh tế  
25 Nguyễn Hồng Ngọc 27/8/1997 Nữ Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Kinh tế  
26 Phạm Hồng Quân 6/4/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Kinh tế  
27 Bùi Trung Dũng 27/10/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Tài chính ngân hàng  
28 Trần Hậu Mạnh Cường 30/7/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Toán   2015 Quản trị kinh doanh  
29 Lê Hoàng 28/10/1997 Nam Thí sinh tham dự Triển lãm sáng chế kỹ thuật quốc tế tại Malaysia  Vật lý Huy chương Vàng 2015 Quản trị kinh doanh  
30 Nguyễn Trường Sơn 2/9/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Toán   2015 Kinh tế quốc tế  
31 Trần Hoàng Sơn 21/8/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Toán   2015 Kinh tế quốc tế  
32 Hoàng Văn Nam 24/5/1997 Nam Thí sinh tham dự cuộc thi chọn học sinh vào đội tuyển Olympic Quốc tế  Vật lý   2015 Luật   
33 Nguyễn Thị Diệu Linh 1/8/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2015 Ngôn ngữ Anh  
34 Nguyễn Tiến Đạt 19/5/1997 Nam Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Ba 2015 Ngôn ngữ Anh  
35 Ngô Thảo Chi 17/2/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Ba 2015 Ngôn ngữ Anh  
36 Nguyễn Thị Minh Châu 26/4/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2015 Ngôn ngữ Anh  
37 Vũ Tá Trường Giang 28/6/1997 Nam Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2015 Ngôn ngữ Anh  
38 Lê Phương Quỳnh 26/2/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2015 Ngôn ngữ Anh  
39 Trần Thùy Linh 19/6/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhất 2015 Ngôn ngữ Anh  
40 Nguyễn Hoàng Phương Trang 31/1/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2015 Ngôn ngữ Anh  
41 Trần Thị Tố Giang 9/12/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2015 Ngôn ngữ Anh  
42 Nguyễn An Giang 30/6/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Ba 2015 Ngôn ngữ Anh  
43 Vương Phúc Liên Hằng 21/11/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2014 Ngôn ngữ Anh  
44 Hoàng Trần Phương Thảo 18/4/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Ba 2015 Ngôn ngữ Anh  
45 Nguyễn Ngọc Anh 24/5/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2015 Ngôn ngữ Anh  
46 Nguyễn Văn Công 10/11/1997 Nam Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2014 Ngôn ngữ Anh  
47 Nguyễn Minh Hiền 22/11/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Ba 2015 Ngôn ngữ Anh  
48 Nguyễn Hồng Hạnh 24/3/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Nhì 2015 Ngôn ngữ Anh  
49 Lê Nguyễn Thanh Long 20/4/1997 Nam Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Ba 2015 Ngôn ngữ Anh  
50 Phạm Bảo Linh 8/4/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Anh Ba 2015 Ngôn ngữ Anh   
51 Trần Thị Bảo Ân 11/6/1997 Nữ  Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Ba  2014 Ngôn ngữ Pháp  
52 Vũ Thị Ngọc Minh 6/6/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Ba 2015 Ngôn ngữ Pháp  
53 Trần Hồng Vân 7/10/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Nhì 2015 Ngôn ngữ Pháp  
54 Lê Thị Bảo Nhung 12/3/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Nhì 2015 Ngôn ngữ Pháp  
55 Phạm Thị Anh Thư 12/7/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Ba 2015 Ngôn ngữ Pháp  
56 Phạm Thị Hồng Vân 20/3/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Nhì 2015 Ngôn ngữ Pháp  
57 Bùi Thu Trang 5/5/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Ba 2014 Ngôn ngữ Pháp  
58 Ninh Thị Hoa Lan 6/3/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Ba 2014 Ngôn ngữ Pháp  
59 Nguyễn Song Toàn 9/8/1997 Nam Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Ba 2014 Ngôn ngữ Pháp  
60 Nguyễn Phan Quỳnh Giao 11/10/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Ba 2015 Ngôn ngữ Pháp  
61 Trần Hà Thu 8/2/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Ba 2015 Ngôn ngữ Pháp  
62 Hoàng Thanh Mai 10/2/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Pháp Nhất 2015 Ngôn ngữ Pháp  
63 Vũ Thị Bảo Hân 30/10/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Trung Nhì 2015 Ngôn ngữ Trung  
64 Nguyễn Phạm Thùy Vân 7/11/1997 Nữ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  Tiếng Trung Ba 2015 Ngôn ngữ Trung  
Danh sách có 64 thí sinh được tuyển thẳng.            

Nguồn: Đại học Ngoại Thương

Viết bình luận: Danh sách thí sinh được tuyển thẳng Đại học Ngoại thương năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!