Danh sách thí sinh tuyển thẳng Đại học Y Hà Nội 2015

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến các thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng đại học hệ chính qui của Trường năm 2015.

Điểm xét tuyển thẳng vào ngành Y Đa khoa và Răng hàm mặt cho những thí sinh đạt giải Quốc gia môn Sinh học năm 2014 không thuộc diện đối tượng tuyển thẳng là: 24.5 điếm (không tính điểm khuyến khích).

Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng năm 2015:

STT BTS Họ và Tên Ngày sinh Ngành Đạt giải Môn/ lĩnh vực đạt giải Tuyển chọn thi Quốc tế
1 Yên Bái Nguyễn Đình Huy 12/8/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Hóa X
2 Quảng Ninh Trần Sơn Tùng 25/12/97 Y Đa Khoa Nhất Quốc gia - Hóa X
3 Thái Nguyên Lê Thùy Dương 22/10/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
4 Bắc Ninh Trần Đình Hiếu 5/2/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Hóa X
5 Thái Bình Đỗ Trọng Đạt 19/06/97 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Toán  
6 Phú Thọ Nguyễn Thị Tâm 8/3/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Hóa X
7 Phú Thọ Nguyễn Thúy Hằng 27/05/97 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Hóa X
8 Hải Phòng Bùi Minh Châu 23/03/97 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Sinh  
9 Nghệ An Lê Nguyễn Trường Giang 7/6/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Hóa X
10 Nghệ An Nguyễn Đắc Tiến Trình 5/1/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Toán X
11 Nghệ An Nguyễn Tất Tuấn 1/5/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Toán X
12 Nghệ An Thái Bá Mạnh 14/05/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Toán X
13 Nghệ An Nguyễn Văn Tâm 15/01/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Toán X
14 Nghệ An Nguyễn Trọng Hiệp 1/8/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Hóa X
15 Nghệ An Nguyễn Ngọc An Nguyên 27/11/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Hóa X
16 Hà Nội Nguyễn Mộc Lan 5/5/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
17 Hà Nội Cấn Khánh Linh 14/09/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
18 Hà Nội Nguyễn Thùy Dương 12/6/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Sinh  
19 Hà Nội Đinh Tuấn Hoàng 10/1/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Hóa X
20 Hà Nội Phạm Thái Hà 2/4/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Hóa X
21 Hà Nội Võ Thanh Mai 4/12/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Sinh X
22 Hà Nội Đinh Trọng Hùng 26/10/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
23 Hà Nội Lê Diệu Linh 23/02/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
24 Hà Nội Lê Công Minh 24/07/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
25 Hà Nội Trần Minh Quân 29/11/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
26 Hà Nội Đinh Thanh Hằng 3/9/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
27 Hà Nội Cao Hà My 29/08/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
28 Hà Nội Nguyễn Thị Minh Nhật 14/09/97 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Sinh X
29 Hà Nội Trần Vân Anh 28/02/97 Y Đa Khoa Nhất'- KHKT - Sinh Giải Tư: Quốc tế
30 HCM Nguyễn Thành Trung 10/11/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Hóa X
31 Đắc Lắc Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 22/08/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Hóa X
32 Vĩnh Phúc Nguyễn Tiến Thép 18/08/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Toán X
33 Vĩnh Phúc Nguyễn Bá Hà 7/2/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Hóa X
34 Vĩnh Phúc Vũ Văn Minh 2/1/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Sinh X
35 Vĩnh Phúc Nguyễn Lan Hương 26/04/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
36 Hòa Bình Nguyễn Việt Tiến 25/06/97 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Sinh X
37 Hòa Bình Đinh Chung Mừng 15/09/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
38 TuyênQuang Nguyễn Việt Trung 28/02/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
39 Nam Định Nguyễn Thị Thủy Tiên 1/6/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
40 Nam Định Lưu Tùng Dương 19/12/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
41 Nam Định Trần Thị Thục Trang 30/12/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
42 Nam Định Phạm Minh Đức 3/2/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Sinh X
43 Hà Nam Lương Thị Thanh Huyền 12/4/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Sinh X
44 Hà Nam Lương Ngọc Cường 26/05/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Hóa X
45 Hà Nam Bùi Thùy Linh 26/06/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Hóa X
46 Hà Nam Nguyễn Tiến Thành 12/6/1997 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Toán X
47 Thanh Hóa Phạm Thị Yến Ngọc 8/9/1997 Y Đa khoa Nhất Quốc gia - Sinh X
48 Ninh Bình Đào Anh Tấn 24/12/97 Y Đa khoa Nhì Quốc gia - Hóa X
49 Hưng Yên Đỗ Tùng Đắc 16/11/97 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Sinh  
50 Hung Yên Vũ Huyền Trang 29/07/97 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Sinh  
51 Phú Thọ Nguyễn Hoàng Việt 11/5/1997 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Toán  
52 Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thảo 20/11/97 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Sinh  
53 Nghệ An Lê Thị Ngọc Diệp 7/3/1997 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Sinh  
54 Nghệ An Thái Doãn Hùng 23/08/97 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Toán  
55 Nghệ An Trần Nhật Hiệp 3/2/1998 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Toán  
56 Hà Nội Phạm Trí Hải 1/12/1997 Y hoc Cổ truyền Nhì Quốc gia - Sinh  
57 Hà Nội Phạm Minh Khang 30/07/97 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Toán  
58 Hòa Bình Vũ Minh Anh 10/8/1997 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Sinh  
59 Thanh Hóa Lê Thị Huệ 20/10/97 Y hoc Cổ truyền Ba Quốc gia - Hóa  
60 Quảng Ninh Vũ Xuân Trường 11/6/1997 Y học dự phòng Ba Quốc gia - Toán  
61 Nghệ An Chu Minh Nguyệt 1/11/1997 Y học dự phòng Ba Quốc gia - Sinh  
62 Hà Nội Nguyễn Thu Trang 1/12/1997 Y học dự phòng Nhì Quốc gia - Sinh  
63 Hà Nội Vũ Trung 22/10/97 Y học dự phòng Nhì Quốc gia - Sinh  
64 Hà Nội Trịnh Xuân Đức 25/07/97 Y học dự phòng Ba Quốc gia - Hóa  
65 Vĩnh Phúc Nguyễn Thu Hằng 17/10/97 Y học dự phòng Ba Quốc gia - Sinh  
66 Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tâm Anh 22/08/97 Dinh Dưỡng Nhì KHKT - Hóa Sinh  
67 Hà Nội Trần Thị Kim Anh 24/01/97 Xét nghiêm Y hoc Ba Quốc gia - Sinh  
68 Hà Nội Nguyễn Hằng Nga 13/08/97 Xét nghiêm Y hoc Ba KHKT - KH Sức khỏe  
69 Hà Nội Đặng Trần Quang 31/08/97 Xét nghiêm Y hoc Ba KHKT - VL&CNsinhhọc  
70 Ninh Bình Đặng Thị Quỳnh Trang 1/2/1997 Xét nghiêm Y hoc Ba Quốc gia - Sinh  
71 Thái Nguyên Nguyễn Quỳnh Trâm 14/02/97 Điều Dưỡng Nhì KHKT - KH Thực Vật  
72 Hà Nội Tạ Thị Bích Huyền 23/03/97 Điều Dưỡng Ba KHKT - Hóa  
73 Hà Nội Phạm Minh Hùng 12/1/1997 Điều dưỡng Ba KHKT - Hóa  
74 Hà Nội Nguyễn Minh Anh 26/10/97 Răng hàm măt Nhì Quốc gia - Sinh X
75 Nam Định Vũ Minh Dương 2/8/1997 Răng Hàm Măt Nhì Quốc gia - Hóa X
76 Quảng Ninh Phạm Thọ Hải Minh 18/12/97 Khúc xa nhãn khoa Ba Quốc gia - Toán  
77 Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn 26/05/97 Khúc xa Nhãn khoa Ba KHKT - Hóa  
78 Hà Nội Nguyễn Bá Quang 13/03/97 Khúc xa nhãn khoa Nhì KHKT - VL&CNsinhhọc  
79 Hà Nội Trần Thanh Liêm 2/10/1997 Khúc xa nhãn khoa Nhì KHKT - VL&CNsinhhọc  

Ấn định danh sách có: 79 thí sinh tuyển thẳng. Trong đó:

Y  Đa khoa:                48 thí sinh;

Răng hàm mặt:          2 thí sinh

Y  học Cổ truyền:       11 thí sinh;

Y  học Dự phòng:       6 thí sinh;

Xét nghiệm Y học:    4 thí sinh;

Khúc xạ nhãn khoa:   4 thí sinh.

Điều dưỡng:              3 thí sinh

Dinh dưỡng:              1 thí sinh

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN TUYỂN THẲNG NĂM 2015

1. Đăng ký nhập học: từ 8h00 - 16h30 ngày 19/08/2015.

2. Địa điểm: Phòng 114 Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội - Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

3. Yêu cầu nộp các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Học bạ - bản gốc.

- Phô tô công chứng 01 bản chứng minh thư nhân dân.

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia dùng xét tuyển Nguyện vọng 1 (đối với những thí sinh không được miễn thi tốt nghiệp THPT).

4. Trong thời gian đăng ký nhập học (mục 1), thí sinh không đến Trường làm thủ tục đăng ký nhập học, Nhà Trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển diện tuyển thẳng. Chỉ tiêu chưa nhập học diện tuyển thẳng Trường sẽ dành cho những thí sinh đăng ký xét tuyển.

Tuyensinh247.com - Theo ĐH Y Hà Nội

Viết bình luận: Danh sách thí sinh tuyển thẳng Đại học Y Hà Nội 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!