Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Nam Cần Thơ 2015

Trường ĐH Nam Cần Thơ thông báo những thí sinh trúng tuyển NV1 vào trường năm 2015, theo đó có tổng 118 thí sinh (2 hệ ĐH, CĐ) cụ thể như sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH Nam Cần Thơ:

>> Xem tất cả danh sách tại đây

STT Họ Tên Ngày sinh Ngành NV1 Ngành Tổ hợp môn XT Tổng điểm Bậc
1 ĐỎ THỤY THỦY VẦN 02 10.94 51340301 Ké toán Toán, Văn, Anh Văn 13,00 Cao đẳng
2 LE HOANG ANH 1/3/1997 51850103 Quản lý đàt đai Toán, Lý, Hóa 13,00 Cao dăng
3 DƯƠNG KIM KHÁNH 1009.97 51900107 Dược học Hóa, Sinh, Văn 14,00 Cao đẳng
4 NGUYỀN HỪUTRi 15/06 95 51900107 Dược học Toán, Hóa, Sinh 13,50 Cao đẳng
5 NGUYỀN THANH LỊCH 09/0297 51900107 Dược học Lý, Hóa, Văn 16,00 Cao đẳng
6 NGUYỀN THỊ KIM HUẾ 20/12 97 51900107 Dược học Hóa, Sinh, Văn 14,00 Cao đẳng
7 TRẰN NGỌC THƯƠNG 1/3/1997 51900107 Dược học Lý, Hóa, Văn 12,50 Cao dăng
8 BÚI THỊ HIẾU MY 15/06 97 52340101 Quản trị kinh doanh Văn, Sử, Địa 20,50 Đai hoc
9 LE THỊ NGỌC QUYÊN 16 04 97 52340101 Quản trị kinh doanh Toán, Văn, Anh Văn 17,50 Đại học
10 LƯU NGỌC TRÂM 26/05/97 52340101 Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Anh Văn 16,00 Đai hoc
11 NGUYỀN QUỐC ANH 21/12/97 52340101 Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Anh Văn 17,00 Đai hoc
12 NGUYỀN TÀI 16 04.89 52340101 Quản trị kinh doanh Toán, Văn, Anh Văn 16,50 Đai hoc
13 NGUYỀN THỊ YẾN NHI 27/07/97 52340101 Quản trị kinh doanh Toán, Văn, Anh Văn 19,00 Đai hoc
14 PHẠM GIA THỊNH 27. 03 9 5 52340101 Quản trị kinh doanh Văn, Sứ, Địa 15,50 Đại học
15 TRẰN THỊ NGỌC CHÂU 01/10 97 52340101 Quản trị kinh doanh Toán, Văn, Anh Văn 17,50 Đai hoc
16 VỎ THỊ THẢO NGUYÊN 18/12/97 52340103 ỌT DV du lịch và lử hãnh Văn, Sử, Địa 17,00 Đai hoc
17 BÚI TRỌNG ĐỨC 3/7/1997 52340201 Tài chinh - ngàn lúng Toán, Văn, Anh Văn 15,00 Đai hoc
18 TRẰN VÃN NGƯ 16 06 97 52340201 Tài chinh - ngàn hàng Toán, Lý, Hóa 19,50 Đai hoc
19 TRƯƠNG Hừu LỢI 22  5/97 52340201 Tài chinh - ngàn hàng Toán, Lý, Hóa 16,00 Đại học
20 ĐÀO TRUC VY 24/04.97 52340301 Ké toán Toán, Lý, Hóa 16,50 Đai hoc
21 LE THỊ HUYNH ANH 19 04 97 52340301 Ké toán Toán, Lý, Hóa 20,00 Đại học
22 NGUYỀN DƯƠNG HỒNG THẢM 6/1/1997 52340301 Ké toán Toán, Lý, Hóa 20,00 Đai hoc
23 VỎ THỊ TUYẾT NGÂN 1/9/1997 52340301 Ké toán Toán, Lý, Hóa 19,50 Đai hoc
24 VỎ THỊ THANH THÚY 1/1/1997 52340301 Ké toán Toán, Văn, Anh Văn 18,00 Đai hoc
25 HUỲNH NGUYỆT DUNG 17/11/97 52360708 Ọuan hệ công chúng (PR) Văn, Sử, Địa 19,00 Đai hoc
26 NGUYỀN THỊ BAO TRÂN 1009.97 52360708 Ọuan hệ công chúng (PR) Văn, Sứ, Địa 19,50 Đại học
27 NGUYỀN THỊ BAO TRÂN 02 12 97 52360708 Ọuan hệ công chúng (PR) Văn, Sử, Địa 19,50 Đai hoc
28 PHẠM THỊ PHƯƠNG QUYÊN 260697 52360708 Ọuan hệ công chúng (PR) Văn, Địa, Anh Văn 15,50 Đại học
29 BUI NGỌC THUY HOA 15/09/97 52380107 Luật kinh tê Toán, Văn, Anh Văn 18,50 Đai hoc
30 BÚI TRẰN TỔ AN 6/1/1997 52380107 Luật kinh tê Toán, Văn, Anh Văn 16,00 Đai hoc

>> Xem tất cả danh sách tại đây

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Nam Cần Thơ 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH