Danh sách thí sinh xét tuyển Đại học Khoa học Thái Nguyên 2016

Trường Đại học khoa học Thái Nguyên công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường năm 2016 tính đến hết ngày 9/8 cụ thể như sau:

Trường đã nhận được 446 hồ sơ xét tuyển và đã cập nhật thông tin trên hệ thống để các thí sinh vào kiểm tra. Các em chú ý: năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 1300 chỉ tiêu, hạn đăng ký đợt 1 đến hết ngày 12/8/2016.

Danh sách xét tuyển đợt 1 ĐH Khoa học - ĐH Thái nguyên đến hết ngày 9/8:

STT

SBD

Ngành NV1

Ngành NV2

Ngày đăng ký

1

DTS000977

D340401

D320101

10 - 0S - 20lổ 0S:03 AM

2

LPH002689

D3S0101

D320101

09 - 0S - 20lổ 0ổ:53 PM

3

SPH00S02S

D3S0101

D340103

09 - 0S - 20lổ 04:31 PM

4

YTB009194

D420201

D510401

09 - 0S - 20lổ 03:4l PM

5

DTS000523

Dlổ0l0l

 

09 - 0S - 20lổ 03:09 PM

6

TTB00233S

D440112

Dl20403

09 - 0S - 20lổ 12:49 PM

7

TND005512

D3S0101

D340401

09 - 0S - 20lổ ll:0l AM

8

THP0001SS

D340103

D3S0101

09 - 0S - 20lổ 0S:49 AM

9

DTK000900

D3S0101

D320202

0S - 0S - 20lổ 0S:09 PM

10

TND00l3lổ

D320101

D340103

0S - 0S - 20lổ 03:52 PM

11

HVN010155

D320101

D3S0101

0S - 0S - 20lổ 03:23 PM

12

DTN000521

D320101

D3S0101

0S - 0S - 20lổ 02: ll PM

13

DTS001452

D440301

D440112

0S - 0S - 20lổ 01:54 PM

14

THP0012S3

D3S0101

D340401

0S - 0S - 20lổ 11:23 AM

15

DTZ0010SS

D320101

D3S0101

0S - 0S - 20lổ 0l:53 AM

16

KHA004529

D4402ll

D440301

0S - 0S - 20lổ 0l:50 AM

17

DCN006135

D220201

D4402ll

0S - 0S - 20lổ 0ổ:2ổ AM

18

DTZ000233

D3S0101

Dlổ0l0l

0l - 0S - 20lổ 09:43 PM

19

NTH0040ổ4

D3S0101

D340103

0l - 0S - 20lổ 09:11 PM

20

GHA00202S

Dl20403

D4Ổ0112

0l - 0S - 20lổ 0l:2S PM

Xem đầy đủ danh sách tại đây


Viết bình luận: Danh sách thí sinh xét tuyển Đại học Khoa học Thái Nguyên 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học