Danh sách thí sinh xét tuyển học viện Tài chính không hợp lệ

Học viện tài chính thống kê đến ngày 11/8 có 98 hồ sơ của thí sinh bị loại với nhiều lý do: đăng ký quá nguyện vọng, nhầm tổ hợp môn xét tuyển,

Danh sách hồ sơ của thí sinh bị loại tính đến ngày 11/8 học viện Tài Chính 2016 đợt 1

STT Số hồ sơ Mã vạch Họ Tên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 TRẠNG THÁI Hình thức
nộp
Mã ngành  Mã tổ hợp  Mã ngành Mã tổ hợp
1 28 149726185746 Trần Hồng Hạnh D340201D D01 D340101 D01 Thí sinh đã đăng ký 2 trường. Tối đa 2 trường Tại Học viện
2 1003 158224846334 Lê Thị Lan D340301 A00 D340201 A00 Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 trường Tại Học viện
3 1304 146742985006 Lê Đức Anh D310101 A01 D340101 A01 Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 trường Tại Học viện
4 359 159788382218 Mai Văn Khuyến D340101 A00 D340405 A00 Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 trường Tại Học viện
5 10160 160230053678 Phan Thị Thùy Dung D340301 A01     Tổ hợp của NV1 không thỏa mãn: Thí sinh không có kết quả thi môn thi trong tổ hợp môn. Bưu điện
6 10226   Nguyễn Thị Thu Hà         Không có hồ sơ Bưu điện
7 10267   Nguyễn Thị Trà         Không có hồ sơ Bưu điện
8 10273 156069236858 Nguyễn Thị Minh Huệ D340301 A01 D340405 D01 Mã tổ hợp môn NV2 không hợp lệ Bưu điện
9 10295 16221374492 Trần Thị Thùy Linh D340301 A00 D340201 A00 Mã vạch không hợp lệ Bưu điện
10 10396 162952692462 Hoàng THị Loan D340201 A00 D340301 A00 Thí sinh đã đăng ký 2 trường. Tối đa 2 trường Bưu điện
11 10397 148769673012 Lương Thị Thu Hằng   D01     Chưa nhập NV1 Bưu điện
12 10414   Hoàng Thị Lan Anh         Không có hồ sơ Bưu điện
13 10426   Vũ Thị Thùy Dung         Không có hồ sơ Bưu điện
14 10434 160368304716 Phạm Thị Vui D340201 A00 D340405 D01 Mã tổ hợp môn NV2 không hợp lệ Bưu điện
15 1543 151823004224 Vũ Thị Thu Hoài D340201 A00 D340405 A00 Thí sinh đã được đăng ký tuyển sinh Tại Học viện
16 10011 153738356936 Hoàng Thị Lan Anh K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
17 10022 149629378052 Phạm Văn Quân Z A00 H A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
18 10048 153124341118 Vũ Thị Ngọc Ánh Q A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
19 10101 162227019084 Trần Thị Thương K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
20 10132 158747325710 Ngô Thị Phượng Q A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
21 10136 160053118964 Vi Văn Tuấn Z A00 Q A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
22 10151 159166808108 Đinh Thị Nhinh T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
23 10152   Nguyễn Mạnh Cường         Không có mã XT, Không có ngành, đơn DKXT sai Bưu điện
24 10162   Đỗ Như Hoài         Mẫu xét tuyển ĐH TC-NH, không có mã xét tuyển, không ngành đang ký XT Bưu điện
25 10170 162407049624 Đỗ Bá Huy Hoàng T   K   Không có tổ hợp môn Toán, Ngũ Văn, Địa lý Bưu điện
26 10173 150800331132 Ngô Thị Huyền Trang Q A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
27 10178 149784936762 Nguyễn Thị Thu Hương K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
28 10179 156733292882 Đỗ Thị Hằng K A00 Z A00   Bưu điện
29 10183 159394221254 Nguyễn Thị Đoài Q A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
30 10185 151925827196 Phạm Thị Lan K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
31 10186 159154887362 Nguyễn Thị Mỹ Linh Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
32 10188 156726388026 Mai Thị Sen         Không có đơn xét tuyển Bưu điện
33 10191 156734157210 Nguyễn Thị Nga T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
34 10192 149896540070 Tải Thị Nhung K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
35 10202 149897633842 Vàng Tín Chấn Z A00 K   Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
36 10209 151639803628 Nguyễn Sỹ Hùng Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
37 10213 148413097190 Nguyễn Đức Minh         Không có đơn xét tuyển Bưu điện
38 10220 160510931314 Hoàng Tuấn Hải K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
39 10227 158673646950 Võ Thị Nhung K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
40 10229 148733086752 Vũ Thị Trang Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
41 10231 150262218368 Nguyễn Thị Trà My K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
42 10241 159790383072 Nguyễn Đức Mạnh K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
43 10242 155375323368 Ngô Thị Hương Nhài Q A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
44 10245 151889113132 Đào Thị Hằng K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
45 10248 156070546240 Nguyễn Xuân Vũ K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
46 10257 149803021772 Lê Thị  Nga H A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
47 10261 156988613058 Nguyễn Thị Ngân T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
48 10263 158525322888 Phạm Đức Việt T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
49 10264 158705916072 Đào Thị Hương T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
50 10289 158104114802 Đặng Minh Nguyệt T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
51 10290 157877610530 Đào Thị Huê Z   T A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
52 10300 159883858270 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Z A00 K A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
53 10304 157404969882 Trần Thị Minh Anh Z A00 K A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
54 10312 156404753482 Đỗ Thị Huyền Trang T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
55 10326 150799968976 Nguyễn Thị Quỳnh Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
56 10327 160449716154 Hà Thị Minh Xuyên T   T D01 Tổ hợp 1 ngành 1 sai( Toán, Lý, Văn) Bưu điện
57 10333 157794241938 Đỗ Thị Nhài T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
58 10335 158735345066 Lê Thị Thảo K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
59 10336 154647905062 Mai Thị Huệ K A00 Q A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
60 10354 157614977232 Lê Thị Bưởi K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
61 10371 157438168470   K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
62 10373 152680732112 Trịnh Thị Hồng Z A00 Q   Ngành kinh tế không có  A00, Ngành 2 ko có tổ hợp môn Bưu điện
63 10383 159503010030 Trần Thị Hoa K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
64 10389 157156742842 Trương Thị Thùy Linh Q A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
65 10391 150583071916 Nguyễn Thị Hoài Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
66 10400 154197138186 Nguyễn Thị Oanh Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
67 10403 157058194644 Hà Thị Ánh Tuyết T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
68 10404 159584439644 Nhữ Thị Hồng Nhung K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
69 10409 156278062872 Nguyễn Thị Huyền         Không có ngành, tổ hợp môn XT Bưu điện
70 10412 160988484766 Lê Thị Quỳnh Nga K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có  A00 Bưu điện
71 10437 157612593944 Nguyễn Thị Hiên Z A00 Q A00 Ngành Kinh tế không có A00 Bưu điện
72 10438 157226166314 Trần Đức Chuyên Q A00 Z A00 Ngành Kinh tế không có A00 Bưu điện
73 10445 156832092634 Lê Chư Quyền Linh Z A00 T A00 Ngành Kinh tế không có A00 Bưu điện
74 10473 154401224196 Nguyễn Duy Hiếu         Không có Ngành và tổ hợp môn XT Bưu điện
75 10476 149772711354 Lô Thị Linh Z A00     Ngành Kinh tế không có A00 Bưu điện
76 10480 158568890310 Lê Thị Hồng Z A00 H   Ngành Kinh tế không có A00, ngành 2 ko có tổ hợp môn XT Bưu điện
77 10487 153178296116 Trịnh Thị Thắm Z A00 Q A00 Ngành Kinh tế không có A00 Bưu điện
78 10492 160016123132 Đoàn Ngọc Trường K       Không có tổ hợp môn XT Bưu điện
79 10517 150080030818 Hoàng Thị Bích Ngọc Z A00 K A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
80 10520 153711814756 Lại Thu Trang K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
81 10526 151345275178 Trần Thị Bích Ngọc T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
82 10536 156082589266 Đinh Thị Mỹ Linh K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
83 10539 156967598946 Vũ Thị Hoài Q A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
84 10554 152181216720 Nguyễn Thị Thu Huyền Q A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
85 10563 156515361888 Trương Thị Phươg Thảo Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
86 10571 158228680306 Lê Thị Nhật Tâm Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
87 10572 156563715170 Trần Thị Thủy Z A00 K A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
88 10574 151673387322 Trịnh Hồng Hải K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
89 10576 154474008726 Dương Thị Mơ K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
90 10583 156667975416 Phạm Hương Trà Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
91 10587 149281599540 Nguyễn Trung Kiên Q       Không có tổ hợ môn xét tuyển Bưu điện
92 10589 151038104042 Lê Thị Anh K A00 Z A00 Ngành kinh tế ko có A00 Bưu điện
93 10608 155551473164 Phạm Thị Hà T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
94 10615 146758308650 Nguyễn Thị Hiền K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
95 10617 154579323344 Trần Thị Thu Hiền K A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
96 10623 158739473004 Ma Thị Thảo Hiếu Z A00 T A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
97 10630 157676101206 Trần Thị Hằng Nga T A00 Z A00 Ngành kinh tế không có A00 Bưu điện
98 251   Trần Thị Hồng Ngọc         Thí sinh chưa nộp phiếu ĐKXT  

Theo học viện tài chính

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách thí sinh xét tuyển học viện Tài chính không hợp lệ

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH