Đáp án đề thi môn Anh - Hà Nội vào lớp 10 năm 2023 - Mã đề 001

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh TP Hà Nội mã đề 001 năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết từ Tuyensinh247. Xem đề thi và đáp án phía dưới.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

1. A 

2. D

3. D 

4. C 

5. B 

6. B 

7. C

8. D

9. B 

10. B 

11. C

12. A

13. C 

14. D 

15. C 

16. A 

17. A 

18. B  

19. B 

20. D 

21. A

22. D

23. C

24. D

25. A

26. C

27. B

28. D

29. D

30. A

31. B

32. B 

33. D

34. A

35. D

36. B 

37. C  

38. D 

39. B 

40. A

Đề thi môn Anh - Hà Nội vào lớp 10 năm 2023 - Mã đề 001

Question 34. Children should avoid spending too much time watching television.

A. It is a good idea for children not to spend too much time watching television.

B. It is not a good idea for children spends too much time watching television.

C. It is not a good idea for children spending too much time watching television.
D. It is a good idea for children to spend too much time watching television.

Dap an de thi mon Anh - Ha Noi vao lop 10 nam 2023 - Ma de 001

Dap an de thi mon Anh - Ha Noi vao lop 10 nam 2023 - Ma de 001

Dap an de thi mon Anh - Ha Noi vao lop 10 nam 2023 - Ma de 001

Dap an de thi mon Anh - Ha Noi vao lop 10 nam 2023 - Ma de 001

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh - Hà Nội vào lớp 10 năm 2023 - Mã đề 001

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247