Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014

Dap an de thi mon tieng anh nam 2014 các mã đề: 419, 946, 236, 852, 137, 625 thầy cô giáo giải trên Tin.Tuyensinh247.com, các bạn xem chi tiết đề thi và đáp án dưới đây. Đáp án đề thi anh khối D chính xác của bộ GD&ĐT đang được cập nhật.

Chiều 9/7, các sĩ tử khối D tiếp tục với môn thi Ngoại ngữ - tiếng Anh khối D1. Đề thi gồm 80 câu, các thí sinh phải hoàn thành bài thi trong vòng 90 phút.

Đề thi ĐH môn Anh trong đợt thi ĐH trước (ngày 5/7) được các bạn học sinh nhận xét rằng đề thi môn tiếng Anh không quá khó, có một số câu có thể đoán ra, nhưng phần ngữ pháp thì dễ đánh lừa thí sinh, học sinh khá cũng làm được khoảng 70% đề thi.

>>> Xem thêm: Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2014

Danh sách các mã đề: 419, 946, 236, 852, 137, 625


Đang cập nhậtDap an de thi mon Anh khoi D nam 2014Dap an de thi mon Anh khoi D nam 2014Dap an de thi mon Anh khoi D nam 2014Dap an de thi mon Anh khoi D nam 2014Dap an de thi mon Anh khoi D nam 2014

Đáp án đề thi ĐH môn Anh khối D năm 2014

 

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 137
1 A 17 D 33 C 49 D 65 C
2 A 18 A 34 C 50 B 66 C
3 B 19 A 35 B 51 A 67 B
4 C 20 B 36 D 52 D 68 D
5 B 21 B 37 C 53 B 69 C
6 A 22 D 38 D 54 B 70 C
7 B 23 A 39 B 55 B 71 A
8 C 24 C 40 A 56 D 72 D
9 B 25 A 41 D 57 B 73 B
10 B 26 D 42 C 58 A 74 D
11 C 27 A 43 B 59 C 75 B
12 C 28 C 44 B 60 C 76 A
13 C 29 B 45 A 61 D 77 D
14 A 30 D 46 B 62 A 78 A
15 A 31 C 47 D 63 D 79 D
16 A 32 D 48 C 64 C 80 B

Xem đầy đủ các mã đề còn lại: Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 236
1  D 17  C 33  C 49 65  D
2 18 34 50  C 66
3 B 19 35 51 67
4 20 36 52 68
5  B 21  A 37  A 53  B 69  D
6 22 38 54 70  C
7 23 B 39 55 71
8 24 40 56 72
9 25  A 41  A 57  C 73
10 26 42 58 74
11 27 43 59 75  B
12 28 44 60 76
13 29  D 45 61  A 77
14 30 46 62 78
15 31 47 63 79  C
16 32 48 64 80

 

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 419
1  D 17  B 33  A 49  C 65  A
2 18  C 34  A 50  A 66  D
3 19  C 35  B 51 67
4 20  C 36  A 52 68
5  A 21  D 37  B 53 69
6 22  C 38  B 54  B 70  C
7 23  D 39  A 55 71
8 24  D 40  C 56 72
9 25  C 41  B 57 73
10  A 26  C 42  A 58  A 74  D
11 27  D 43  D 59 75
12 28  B 44  A 60 76
13 29  C 45  B 61 77
14 30  D 46 62  B 78  B
15 31  A 47 63 79
16  B 32  D 48 64 80

 

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 625
1  D 17  D 33  B 49  B 65  C
2 18  A 34 50 66  C
3 19 35 51 67  B
4 20 36 52  C 68
5  D 21 37 53 69
6 22 38 54 70
7 23  A 39 55 71
8 24 40  A 56 72  C
9  C 25 41 57 73
10 26 42 58 74
11 27  A 43 59 75
12 28 44  A 60 76
13  C 29 45 61 77  A
14 30 46 62 78
15 31 47 63 79
16 32 48  C 64 80

 

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 946
1  A 17  B 33  B 49  C 65  D
2 18 34  C 50  D 66  A
3 19 35 51  C 67
4 20 36 52  A 68  D
5  B 21 37 53  C 69  A
6 22 38  B 54  D 70  B
7 23 39 55  A 71  D
8 24 40 56  C 72  A
9 25 41 57  D 73
10  A 26  A 42 58  C 74
11 27 43  D 59  B 75
12 28 44 60  A 76
13 29 45 61  B 77  C
14  B 30  A 46 62  B 78
15 31 47 63  D 79
16 32 48  C 64  C 80

 

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 852
1  A 17  A 33  D 49  C 65  B
2 18 34 C 50 66  B
3 19 35 51  D 67  C
4 20 36 52 68
5  A 21 37 53 69
6 22 38  D 54 70
7 23 39  C 55 71  D
8 24 40 56 72
9 25  B 41 57 73
10 26 42 58 74
11 27 43  D 59  A 75  C
12 28 44 60 76
13  D 29  D 45 61 77
14 30 46 62 78
15 31 47  D 63  A 79  A
16 32 48 64 80

Bấm để xem danh sách trường sắp công bố điểm thi tuyển sinh ĐH :http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc.html 

Thường xuyên truy cập để xem: Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2014 chính xác nhất. Dap an de thi anh khoi d nam 2014 của bộ GD&ĐT.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247