Đáp án đề thi môn Anh - mã đề 006 Hà Nội 2023 vào lớp 10

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội mã đề 006 năm 2023 có đáp án chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 006:

1. C 

2. A 

3. D 

4. C 

5. C 

6. D  

7. B 

8. C 

9. D 

10. B 

11. B 

12. B 

13. C  

14. C  

15. B  

16. C  

17. B  

18. D  

19. C  

20. D  

21. C 

22. C 

23. B 

24. B 

25. B 

26. D 

27. C 

28. C 

29. D 

30. D 

31. A 

32. A 

33. B 

34. D 

35. A 

36. A 

37. A 

38. D  

39. A 

40. A

 Đề thi môn Anh - mã đề 006 Hà Nội 2023 vào lớp 10

Question 11.____the hand-embroidered picture was very expensive, we decided to buy it.

A. Despite

B. Although

C. Therefore

D. So

Question 12. He laughs_____whenever he watches the cartoon "Tom and Jerry" on TV.

A. happiness

B. happily 

C. happy

B. happily 

D. unhappy

Dap an de thi mon Anh - ma de 006 Ha Noi 2023 vao lop 10

Dap an de thi mon Anh - ma de 006 Ha Noi 2023 vao lop 10

Dap an de thi mon Anh - ma de 006 Ha Noi 2023 vao lop 10

Dap an de thi mon Anh - ma de 006 Ha Noi 2023 vao lop 10

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh - mã đề 006 Hà Nội 2023 vào lớp 10

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247