Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 011 vào lớp 10 TP Hà Nội 2023

Các em tham khảo đề thi và đáp án vào lớp 10 môn Anh mã đề 011 năm 2023 - 2024 TP Hà Nội dưới đây.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 011:

1. C

2. D 

3. B 

4. D 

5. B 

6. C  

7. D  

8. A  

9. C  

10. C  

11. C

12. A

13. C  

14. D  

15. B  

16. B  

17. A  

18. B  

19. C 

20. B  

21. D 

22. A 

23. B 

24. D 

25. C 

26. B 

27. A 

28. D 

29. B 

30. A 

31. D 

32. B 

33. B 

34. C 

35. A

36. B  

37. C  

38. A  

39. A  

40. C

 Đề thi môn Anh - Mã đề 011 vào lớp 10 TP Hà Nội 2023

Question 35. They/live/Moscow/ before/they/move / a new house / London / last year.

A. They had lived in Moscow before they moved into a new house in London last year.

B. They lived in Moscow before they had moved into a new house in London last year.

C. They lived in Moscow before they move into a new house in London last year.

D. They had lived in Moscow before they had moved into a new house in London last year.

Question 36. She / suggest/go/train/ today / instead of / take / plane/ tomorrow.

A. She suggested that we should go by train today instead of take the plane tomorrow.

Dap an de thi mon Anh - Ma de 011 vao lop 10 TP Ha Noi 2023

Dap an de thi mon Anh - Ma de 011 vao lop 10 TP Ha Noi 2023

Dap an de thi mon Anh - Ma de 011 vao lop 10 TP Ha Noi 2023

Dap an de thi mon Anh - Ma de 011 vao lop 10 TP Ha Noi 2023

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 011 vào lớp 10 TP Hà Nội 2023

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247