Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 015 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Đề thi tuyển sinh vào 10 Hà Nội môn tiếng Anh Hà Nội mã đề 015 có đáp án chi tiết.

Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 015 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Mã đề: 015 - Tuyensinh247.com

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. D  

11. A

12. D

13. B

14. A 

15. A 

16. C 

17. A 

18. A 

19. D 

20. C 

21. B 

22. D 

23. B

24. A 

25. B 

26. D 

27. A 

28. D 

29. D 

30. A 

31. D

32. D

33. B 

34. C

35. B

36. C

37. B

38. B

39. C

40. C

 Đề thi môn Anh - Mã đề 015 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Question 33. My sister wrote a lot of articles last year. 

A. A lot of articles are written last year by my sister. 

B. A lot of articles were written by my sister last year.

C. A lot of articles have been written by my sister last year.

D. A lot of articles had been written by my sister last year.

Dap an de thi mon Anh - Ma de 015 vao lop 10 Ha Noi 2022

Dap an de thi mon Anh - Ma de 015 vao lop 10 Ha Noi 2022

Dap an de thi mon Anh - Ma de 015 vao lop 10 Ha Noi 2022

Dap an de thi mon Anh - Ma de 015 vao lop 10 Ha Noi 2022

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 015 vào lớp 10 Hà Nội 2022

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247