Đáp án đề thi môn Anh - mã đề 018 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Hướng dẫn giải đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 - 2023 mã đề 018 từ Ban chuyên môn Tuyensinh247.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN TIẾNG ANH - HÀ NỘI

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Mã đề: 018 - Tuyensinh247.com 

1. B

2. B

3. D

4. D

5. D

6. B

7. B

8. D

9. A

10. B

11. B

12. D

13. D

14. A

15. B

16. C

17. D 

18. A

19. C

20. C

21. A

22. A

23. B

24. C

25. A

26. C

27. A

28. A

29. C

30. D

31. C

32. C

33. A

34. C

35. B

36. C

37. A

38. C

39. D

40. B

Đề thi môn Anh - mã đề 018 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the original sentence in each of the following questions.

Question 33. "Can you help me with the homework, Eric?", asked Laura.

A Laura asked Eric if he could help her with the homework.

B. Laura asked Eric if could help her with the homework.

C. Laura asked Eric if he can help her with the homework.

D. Laura asked Eric if he helped her with the homework.

Dap an de thi mon Anh - ma de 018 vao lop 10 Ha Noi 2022

Dap an de thi mon Anh - ma de 018 vao lop 10 Ha Noi 2022

Dap an de thi mon Anh - ma de 018 vao lop 10 Ha Noi 2022

Dap an de thi mon Anh - ma de 018 vao lop 10 Ha Noi 2022

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh - mã đề 018 vào lớp 10 Hà Nội 2022

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247