Đáp án đề thi môn Anh mã đề 020 vào lớp 10 - Hà Nội năm 2022

Tuyensinh247.com giải chi tiết đề thi môn Tiếng Anh mã đề 020 vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2022 - 2023, các em tham khảo nhé.

Đáp án đề thi môn Anh mã đề 020 vào lớp 10 - Hà Nội năm 2022

Mã đề: 020 - Tuyensinh247.com

1. A

2. B

3. D 

4. B

5. B

6. B

7. B

8. D

9. C

10. B

11. A

12. B

13. A 

14. A

15. B

16. A

17. A

18. C

19. D

20. B 

21. A

22. C

23. B

24. D

25. C

26. C

27. A

28. B

29. D

30. B

31. A

32. D

33. D

34. C

35. A

36. D

37. D

38. C

39. C

40. A

Đề thi môn Anh mã đề 020 vào lớp 10 - Hà Nội năm 2022

Question 39. Pam and Joseph/ wish/they/ on holiday/ Brazil/ instead of/ stay at home.

A. Pam and Joseph wish they will on holiday in Brazil instead of staying at home.

B. Pam and Joseph wish they will be on holiday in Brazil instead of stay at home.

C.Pam and Joseph wish they were on holiday in Brazil instead of staying at home.

D. Pam and Joseph wish they were on holiday in Brazil instead of stay at home.

Dap an de thi mon Anh ma de 020 vao lop 10 - Ha Noi nam 2022

Dap an de thi mon Anh ma de 020 vao lop 10 - Ha Noi nam 2022

Dap an de thi mon Anh ma de 020 vao lop 10 - Ha Noi nam 2022

Dap an de thi mon Anh ma de 020 vao lop 10 - Ha Noi nam 2022

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh mã đề 020 vào lớp 10 - Hà Nội năm 2022

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247