Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Mã đề 005

Các em tham khảo đáp án mã đề 005 thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022 dưới đây.

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Mã đề 005

Mã đề: 005 - Tuyensinh247.com

1. D 

2. C

3. B

4. C 

5. A

6. D

7. D 

8. A

9. A

10. A

11. A

12. C

13. A

14. C

15. D 

16. A

17. C

18. D

19. C

20. D

21. A

22. D

23. C 

24. A

25. B 

26. C

27. C

28. D

29. B

30. C

31. A

32. C

33. B

34. D

35. D

36. D

37. B

38. C

39. B

40. B

Đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Mã đề 005

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

Question 15. Playing sports is an exciting way to stay in shape.

Question 16. Sometimes it is unsafe to eat food from the street vendors in this neighbourhood.

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - Ma de 005

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - Ma de 005

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - Ma de 005

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - Ma de 005

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Mã đề 005

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247