Đáp án đề thi môn anh vào lớp 10 Nghệ An năm 2013

Hiện nay tuyensinh247 đã cập nhật đáp án đề thi môn anh vào lớp 10 Nghệ An năm 2013, click ngay để xem chi tiết.

Đề thi môn anh vào lớp 10 Nghệ An năm 2013

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: Tiếng Anh

Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian giao đề)

Câu I. (1,5 điểm): Cho các từ sau. Viết 6 từ có phần gạch chân được phát âm là /k/

          Chat                     change                  school                   church

          Character             headache              chemistry             machine

          Scholarship          children                chocolate              architect

Câu II (2,0 điểm): Viết dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:

 1. At the moment , they (visit) ………….. Hue citadel
 2. 2.      peter (not come) …………… to the show on time yesterday because of the rain.
 3. 3.      Mr. Brown (work) …………..in this company for 20 years so far.
 4. 4.      My teacher suggested (go) ………… to the museum after the classes.
 5. 5.      If (be) ………….. you, I would attend this English course.
 6. 6.      Some film stars often wear sunglasses to avoid (recognize) ………..in public.
 7. 7.      My friend has a big (collect) ………… of stamps.
 8. 8.      Have you got a (cheap) ……………. hat than this one in the shop?

Câu III (2,0 điểm): Đặt câu hỏi cho phần gạch chân trong các câu sau:

 1. I live in Nghe An.
 2. 2.      We learn English because it is an international language.
 3. 3.      They clean the garage twice a week.
 4. 4.      Maryam went to the movie theatre last night.

Câu IV (2,5 điểm): Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

            All languages have rules for forming words and for ordering those words in meaningful sentences. In written languages, meaning is expressed through a of characters and rules for combining those characters. In spoken languages, meaning is expressed through a system of sounds and rules for combining them. Word order is more important in English than it is in some languages, such as Russian.

            Like other languages, English is always changing, but it changes very slowly. People invent new words, borrow words from other languages, and change the meaning of  words as needed. For example, the English word byte wasinvented by computer specialists in 1959. The word tomato was borrowed from Nahuatl, an American Indian language spoken in Mexico. The word meat once refered  to food in general. People learn English as well as other languages by listening, copying what they hear, and using the language. Most schoolchildren learn their first language easily – and sometime other languages as well.

 1. How is meaning expressed in spoken languages?
 2. What does the word it (in line 5) refer to?
 3. How does English change?
 4. When was the word byte invented?
 5. Where is Nahuatl spoken?

Câu V (2,0 điểm): Viết câu theo từ gợi ý, không thay đổi trật tự các từ đã cho:

 1. Mary / go / school / bike / every day.
 2. I / like / watch / TV / night.
 3. It / take / Tom / 2 hours / do / homework / yesterday.
 4. The house / we / living / now / build / 19th   century.

Đáp án đề thi môn anh vào lớp 10 Nghệ An năm 2013

Đáp án tham khảo từ thầy cô giáo

Dap an de thi mon anh vao lop 10 Nghe An nam 2013

Để nhận diem thi lop 10 của các trường THPT tỉnh Nghệ An nhanh và chính xác nhất, soạn tin theo cú pháp

 

Để xem điểm thi vào lớp 10 của Nghệ An năm 2013 nhanh và chính xác nhất, soạn tin

      THI  (dấu cách) nghean (dấu cách) SBD gửi 8712

*Lưu ý: Tên tỉnh viết liền, không dấu

VD: Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2013 của thí sinh có SBD 270991 thi tại Nghệ An

Soạn tin: THI      nghean  270991   gửi 8712

Hoặc tra cứu tại đây khi có điểm thi: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10.html

Tuyensinh247 Tổng hợp

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

28 bình luận: Đáp án đề thi môn anh vào lớp 10 Nghệ An năm 2013

 •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!