Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 - TH Sư Phạm 2020

Đề tiếng Anh dành cho lớp chuyên trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) dài 8 trang,làm trong 120 phút. Các em tham khảo đáp án trong bài nhé.

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 - TH Sư Phạm 2020

I. SPEAKING (10 points)

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three.

1.     A negligee             B. algae               C. absentee                D. kedgeree

2.     A. twaddle             B.coxswain           C. persuade                D. dwindle

3.     A. dreamt              B. melancholy       C seance                    D. seamstress

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là của học sinh, có thể không chính xác!

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 - TH Sư Phạm 2020 

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 - TH Sư Phạm 2020

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247