Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 - TH Sư Phạm 2020

Đề tiếng Anh dành cho lớp chuyên trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) dài 8 trang,làm trong 120 phút. Các em tham khảo đáp án trong bài nhé.

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 - TH Sư Phạm 2020

I. SPEAKING (10 points)

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three.

1.     A negligee             B. algae               C. absentee                D. kedgeree

2.     A. twaddle             B.coxswain           C. persuade                D. dwindle

3.     A. dreamt              B. melancholy       C seance                    D. seamstress

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là của học sinh, có thể không chính xác!

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 - TH Sư Phạm 2020 

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - TH Su Pham 2020

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 - TH Sư Phạm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!