Đáp án đề thi môn Hóa cao đẳng khối A,B năm 2014 - mã đề 691

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A,B năm 2014 mã đề 691 Tuyensinh247 cập nhật ngày 15/7/2014.

Đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2014 - mã đề 691

dangcapnhat

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2014 - mã đề 691

 dangcapnhat

Nhận ngay đáp án đề thi CĐ môn Hóa khối A, B năm 2014 mã đề 691 của Bộ GD&ĐT, soạn tin

DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)HOA(dấu cách)691 gửi 8712

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa Khối A,B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 691
1 B 11 D 21 D 31 D 41 B
2 D 12 A 22 D 32 C 42 B
3 A 13 D 23 B 33 B 43 A
4 B 14 B 24 D 34 A 44 A
5 D 15 B 25 A 35 C 45 A
6 C 16 A 26 C 36 D 46 C
7 C 17 C 27 A 37 A 47 A
8 B 18 C 28 B 38 D 48 D
9 D 19 A 29 C 39 B 49 A
10 C 20 C 30 B 40 C 50 A

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa cao đẳng khối A,B năm 2014 - mã đề 691

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247