Đáp án đề thi môn Lý khối A năm 2014 - mã đề 825

Cập nhật đề thi và đáp án môn Lý khối A năm 2014 - mã đề 825 của Bộ GD&ĐT, click ngay để xem đáp án chi tiết.

Tham khảo Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2014 mã đề 825

De thi va dap an de thi DH mon Ly khoi A, A1 ma de 825

Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2014 mã đề 825 

Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 825
1 D 11 C 21 C 31 D 41 D
2 A 12 D 22 D 32 B 42 D
3 B 13 C 23 D 33 A 43 B
4 A 14 B 24 C 34 C 44 D
5 B 15 A 25 A 35 A 45 D
6 D 16 A 26 C 36 D 46 B
7 A 17 B 27 B 37 B 47 B
8 D 18 C 28 C 38 A 48 B
9 B 19 A 29 D 39 C 49 C
10 A 20 C 30 A 40 B 50 C

Dap an de thi mon Ly khoi A nam 2014 - ma de 825

Tải về đề thi và đáp án đề thi môn Vật Lý khối A 

Theo Thethaohangngay


2 bình luận: Đáp án đề thi môn Lý khối A năm 2014 - mã đề 825

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247