Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội 2022 môn Anh - mã đề 002

Xem chi tiết dưới đây đáp án đề thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2022 - 2023 môn Tiếng Anh mã đề 002.

Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội 2022 môn Anh - mã đề 002

Mã đề: 002 - Tuyensinh247.com

1. C

2. C 

3.  D

4. B 

5. B

6. B

7. B

8. B

9. A

10. A

11. D

12. D

13. A

14. A

15. B

16. C

17. C

18. B

19. D

20. B

21. D

22. A

23. D

24. C

25. A

26. C

27. C

28. A

29. B

30. A

31. D

32. C

33. D

34. C

35. B

36. A

37. C

38. C

39. D

40. B

Đề thi vào lớp 10 Hà Nội 2022 môn Anh - mã đề 002

Question 34. My sister wrote a lot of articles last year.

A. A lot of articles had been written by my sister last year.

B. A lot of articles have been written by my sister last year.

A lot of articles were written by my sister last year.

D. A lot of articles are written last year by my sister.

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi 2022 mon Anh - ma de 002

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi 2022 mon Anh - ma de 002

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi 2022 mon Anh - ma de 002

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi 2022 mon Anh - ma de 002

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội 2022 môn Anh - mã đề 002

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247