Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội 2022 môn Anh - mã đề 004

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh mã đề 004 Hà Nội năm 2022 có đáp án chi tiết.

Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội 2022 môn Anh - mã đề 004

Mã đề: 004 - Tuyensinh247.com 

1. D 

2. B 

3. A

4. A

5. D

6. A

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. D

19. C

20. B

21. A

22. A

23. C

24. B

25. D

26. C

27. C

28. C

29. A

30. D

31. A

32. B

33. D 

34. C

35. B

36. C

37. B

38. D

39. B

40. B

Đề thi vào lớp 10 Hà Nội 2022 môn Anh - mã đề 004

Question 24. What will be threatened if salt water flows into areas where salt is harmful?

A. Glaciers in those areas.              B. Trees and animals in those areas.

C. Buildings in those areas.             D. Rivers in those areas.

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi 2022 mon Anh - ma de 004

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi 2022 mon Anh - ma de 004

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi 2022 mon Anh - ma de 004

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi 2022 mon Anh - ma de 004

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội 2022 môn Anh - mã đề 004

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247