Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 015 năm 2023

TP Hà Nội tổ chức thi môn Anh - Mã đề 015 vào lớp 10 kỳ tuyển sinh năm học 2023 - 2024, đề thi và đáp án môn Anh - Mã đề 015 được cập nhật như sau:

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 015:

1. B

2. B 

3. C

4. A 

5. D 

6. A 

7. B 

8. B 

9. C 

10. C 

11. B 

12. D

13. C 

14. D 

15. A 

16. C 

17. A 

18. C 

19. B 

20. A 

21. B

22. B

23. C

24. D

25. C

26. D

27. A

28. C

29. B

30. B

31. C

32. A

33. B

34. B

35. C

36. C 

37. D 

38. D 

39. D 

40. D

 Đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 015 năm 2023 

Question 1. We should take action to prevent the Covid-19 pandemic______spreading.

A. about

B. from

C. with

D. by

Question 2. I would like____a birthday cake with roses on top for my mother.

A. buy

B. to buy

C. buying

D. bought

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 015 nam 2023

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 015 nam 2023

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 015 nam 2023

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 015 nam 2023

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 015 năm 2023

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247