Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 019 năm 2023

TP Hà Nội tổ chức thi môn Anh - mã đề 019 vào lớp 10 kỳ tuyển sinh năm học 2023 - 2024, đề thi và đáp án vào 10 TP Hà Nội môn Anh mã đề 019 như sau:

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 019:

1. B

2. C 

3. A 

4. B

5. D

6. D

7. A

8. B 

9. D 

10. D 

11. D 

12. D

13. D 

14. B 

15. C 

16. D 

17. B 

18. C 

19. D 

20. C 

21. C

22. A

23. A

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. A

30. A

31. A

32. D

33. A

34. A

35. D

36. B 

37. B 

38. B 

39. B 

40. C

 Đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 019 năm 2023

Question 25. Which of the following statements is NOT true about Cat Ba National Park according to the passage?

A. It is one of the most ecologically diverse national parks in Viet Nam.

B. It was set up in 1986.

C. There are seven different ecosystems in Cat Ba National Park.

D. Hiking and trekking in Cat Ba National Park require a high level of fitness.

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 019 nam 2023

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 019 nam 2023

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 019 nam 2023

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 019 nam 2023

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 019 năm 2023

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247