Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 024 năm 2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh - Mã đề 024 Hà Nội năm 2023 có đáp án chi tiết đã được cập nhật và đăng tải dưới đây, các em cùng tham khảo.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 024:

1. A

2. C 

3. A

4. C 

5. C 

6. D 

7. C 

8. A 

9. C

10. D 

11. C

12. D

13. B 

14. C 

15. A 

16. A 

17. A 

18. B

19. C 

20. A

21. A

22. C

23. A

24. C

25. C

26. D

27. C

28. D

29. B

30. D

31. D

32. D

33. D

34. B

35. B

36. B

37. B 

38. A 

39. A 

40. A

 Đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 024 năm 2023

Read the passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Hung King Festival is a national holiday in Viet Nam that is celebrated on the 10th day of the third lunar month, which usually falls in April. This festival commemorates the Hung Kings, (26) were the first kings of Viet Nam and are considered the founding fathers of the nation.

The festival is celebrated by Vietnamese people all over the world, (27) celebrations take place in the city of Phu Tho, where the Hung King Temple is located. People visit the temple to pay their (28) and make offerings of incense, flowers, and food.

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 024 nam 2023

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 024 nam 2023

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 024 nam 2023

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh - Ma de 024 nam 2023

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 024 năm 2023

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247