Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022 tỉnh Bình Thuận

Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2022 được tổ chức thi chiều 8/6 có đáp án chi tiết.

Đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022 tỉnh Bình Thuận

Questions 17-18. Choose the underlined part that needs correction in each of the following sentences. (0.5 m)
17. If I am an astronaut, I would take my camera with me on the spaceship.
18. Scientists have been looking after an effective treatment for this strange type of disease.
Questions 19-20. Use the correct form of the word given to complete each sentence. (0.5 m)
19. The movement of waves and tides can be used to generate

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh 2022 tinh Binh Thuan

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh 2022 tinh Binh Thuan

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022 tỉnh Bình Thuận

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh 2022 tinh Binh Thuan

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022 tỉnh Bình Thuận

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247