Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - mã đề 010 Hà Nội 2022

Dưới đây là đề thi và đáp án mã đề 010 môn tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2022.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - mã đề 010 Hà Nội 2022

Mã đề: 010 - Tuyensinh247.com

1. C

2. D 

3. B

4. C

5. A

 6. A

7. C 

8. D

9. B

10. D

11. D

12. C

13. B

14. C

15. B

16. A

17. A

18. B

19. D

20. A

21. C

22. C

23. C

24. D

25. A

26. A

27. A

28. A

29. A

30. D

31. A

32. D

33. B

34. C

35. A

36. D

37. C

38. C

39. B

40. D

 Đề thi vào lớp 10 môn Anh - mã đề 010 Hà Nội 2022

Question 23. Why does water expand, according to the passage?

A. Because of individuals.

B. Because of plants and animals.

Because of higher temperatures.

D. Because of leaders of all nations around the world.

Question 24. What will be threatened if salt water flows into areas where salt is harmful?

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - ma de 010 Ha Noi 2022

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - ma de 010 Ha Noi 2022

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - ma de 010 Ha Noi 2022

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - ma de 010 Ha Noi 2022

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - mã đề 010 Hà Nội 2022

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247