Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2023 môn Anh - Hà Tĩnh

Ban chuyên môn của Tuyensinh247 giải chi tiết đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 mã 01, mã 02 sau khi học sinh thi xong. Xem chi tiết đề thi và đáp án dưới đây:

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2023 môn Anh - Hà Tĩnh

Mã đề 01

Dap an de thi vao lop 10 nam 2023 mon Anh - Ha Tinh

Mã đề 02

Dap an de thi vao lop 10 nam 2023 mon Anh - Ha Tinh

Đề thi vào lớp 10 năm 2023 môn Anh - Hà Tĩnh

26. Which of the following could be the best title for the passage?

A. The Charms of Countryside Living

B. The Barriers of Living in Countryside

C. The Ways for Helping Countryside People

D..The Peaceful Ways of Life in Cities -

27. According to the passage, people in the countryside often

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

Mã 01

Dap an de thi vao lop 10 nam 2023 mon Anh - Ha Tinh

Dap an de thi vao lop 10 nam 2023 mon Anh - Ha Tinh

Mã 02

Dap an de thi vao lop 10 nam 2023 mon Anh - Ha Tinh

Dap an de thi vao lop 10 nam 2023 mon Anh - Ha Tinh

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2023 môn Anh - Hà Tĩnh

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247