Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước môn Anh năm 2020

Các em tham khảo bên dưới đề và đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Phước năm học 2020-2021 thi ngày 18/7

Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước môn Anh năm 2020 

I WORD FORM (1 point/0.25 cach): Give the correct form of the word in each bracket.

25. The computer is one of the most wonderful ________ in our modern age. (INVENT)

26. Fresh fruit and vegetables play an important part of a _______ diet. (HEALTH)

27. Fashion designers have ________ the traditional Ao dai. (MODERN)

28. He drove his car ________, so he caused an accident. (CARE)

Dap an de thi vao lop 10 tinh Binh Phuoc mon Anh nam 2020Dap an de thi vao lop 10 tinh Binh Phuoc mon Anh nam 2020Dap an de thi vao lop 10 tinh Binh Phuoc mon Anh nam 2020Dap an de thi vao lop 10 tinh Binh Phuoc mon Anh nam 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2020 tỉnh Bình Phước môn Anh 

Dap an de thi vao lop 10 tinh Binh Phuoc mon Anh nam 2020

Theo TTHN>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước môn Anh năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!