Đáp án môn Anh - Mã đề 013 thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023

Ngày 10/6, Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 với môn Anh, đây là môn thi thứ 2 của kỳ thi này. Xem chi tiết đề thi và đáp án dưới đây.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 013:

1. A

2. A 

3. C 

4. B 

5. D 

6. C 

7. C 

8. D 

9. A 

10. D 

11. A

12. D

13. C 

14. D 

15. C 

16. D 

17. D 

18. B 

19. C 

20. A 

21. C

22. B

23. C

24. A

25. C

26. C

27.D

28. A

29. C

30. A

31. D

32. C

33. B

34. A

35. A

36. D 

37. D 

38. D 

39. B 

40. A

 Đề thi môn Anh - Mã đề 013 thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023

Question 38. They/live/Moscow/ before/they/move / a new house / London / last year.

A. They had lived in Moscow before they had moved into a new house in London last year.

B. They lived in Moscow before they had moved into a new house in London last year.

C. They lived in Moscow before they move into a new house in London last year.

D. They had lived in Moscow before they moved into a new house in London last year.

Dap an mon Anh - Ma de 013 thi vao lop 10 Ha Noi nam 2023

Dap an mon Anh - Ma de 013 thi vao lop 10 Ha Noi nam 2023

Dap an mon Anh - Ma de 013 thi vao lop 10 Ha Noi nam 2023

Dap an mon Anh - Ma de 013 thi vao lop 10 Ha Noi nam 2023

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án môn Anh - Mã đề 013 thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247